OBRAZ ZIEMI

Kształt i rozmiary Ziemi, kierunki, współrzędne geograficzne 
   KSZTAŁT ZIEMI
   ROZMIARY ZIEMI
   KIERUNKI NA ZIEMI
   WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

Mapy – kartografia 
   ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE
   SKALA MAPY
   GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA
   ZNAKI UMOWNE – LEGENDA
   RODZAJE MAP

Systemy Informacji Geograficznej GIS (Geographic Information System) 
    BAZA DANYCH PRZESTRZENNYCH
    WIZUALIZACJA DANYCH
    OPROGRAMOWANIE, LINKI