Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Wojciech Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski (ur. 1923), generał, komunistyczny polityk, premier, przewodniczący Rady Państwa, prezydent PRL. W czasie II wojny światowej wraz z rodzicami został deportowany przez władze radzieckie na Syberię. Od 1943 r. należał do tworzonego u boku Armii Czerwonej wojska polskiego. Przeszedł szlak bojowy 1. Armii Wojska Polskiego. W latach 1945–47 walczył z niepodległościowym podziemiem polskim. Od 1947 r. należał do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), potem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), w latach 1964–1989 był członkiem Komitetu Centralnego PZPR. W 1955 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego. W wojsku robił szybką karierę, w 1956 r. został najmłodszym generałem w Ludowym Wojsku Polskim (LWP), w latach 1960–65 został szefem Głównego Zarządu Politycznego, a w latach 1965–68 szefem Sztabu Generalnego LWP. W latach 1962–68 pełnił funkcję wiceministra, a od IV 1968 r. do XI 1983 r. ministra obrony narodowej. Był odpowiedzialny za wykorzystanie armii do krwawej pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu w XII 1970 r.1975 r. został członkiem Biura Politycznego PZPR. W II 1981 r. objął urząd premiera (pełnił go do 1985), a 18 X 1981 r. został I sekretarzem PZPR. Na podstawie bezprawnego dekretu, 13 XII 1981 r. wprowadził w Polsce stan wojenny, jednocześnie stanął na czele tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Od XI 1985 r. do VI 1989 r. był przewodniczącym Rady Państwa. Przy nieustannych represjach wobec opozycji, jego próby umiarkowanych reform politycznych i gospodarczych zakończyły się fiaskiem. W warunkach pogłębiającego się kryzysu państwa zgodził się na rozmowy Okrągłego Stołu (1988–89), które zapoczątkowały proces zmian ustrojowych i gospodarczych. W VII 1989 r. został wybrany przez parlament na urząd Prezydenta PRL (sprawował go do XII 1990).

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia