ZIEMIA WE WSZECH¦WIECIE

ZIEMIA WE WSZECH¦WIECIE

Teoria powstania ¶wiata

Budowa Wszech¶wiata
(galaktyki, gwiazdozbiory, gwiazdy, planety)
   OBIEKTY WE WSZECH¦WIECIE
   ODLEGŁO¦CI WE WSZECH¦WIECIE

Układ Słoneczny - planety i ich ruch
   POWSTANIE UKŁADU SŁONECZNEGO
   TEORIA HELIOCENTRYCZNEJ BUDOWY ¦WIATA
   GWIAZDA – SŁOŃCE
   PLANETY
   PLANETOIDY
   KSIĘŻYCE (SATELITY NATURALNE)
   KOMETY
   METEOROIDY

Ruchy Ziemi i ich konsekwencje
   RUCH OBROTOWY (WIROWY) ZIEMI
   RUCH OBIEGOWY ZIEMI