Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Aleksander Zawadzki

Aleksander Zawadzki

Aleksander Zawadzki (1899–1964), polski działacz komunistyczny, generał, przewodniczący Rady Państwa PRL. W latach 1919–20 brał udział w obronie Lwowa i w wojnie polsko-bolszewickiej (został odznaczony Krzyżem Walecznych). W 1923 r. wstąpił do Komunistycznej Partii Polski (KPP). W okresie międzywojennym był kilkakrotnie skazywany i więziony za działalność na szkodę państwa polskiego. W czasie II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR. W latach 1943–44  działał w komunistycznym Związku Patriotów Polskich (ZPP), potem w formowanym u boku Armii Czerwonej wojsku polskim został mianowany zastępcą dowódcy ds. polityczno-wychowawczych w stopniu generała. Od 1944 r. należał do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a od 1948 r. do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), był członkiem Biura Politycznego, w latach 1944–1954 pełnił funkcję sekretarza KC partii. W latach 1945–48 był wojewodą śląsko-dąbrowskim. Od 1952 r. do śmierci (1964) był przewodniczącym Rady Państwa.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia