Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

DANE STATYSTYCZNE

  

__________

Ważniejsze dane o wybranych PAŃSTWACH i o WOJEWÓDZTWACH

 PAŃSTWA ŚWIATAPAŃSTWA EUROPYWOJEWÓDZTWA
Powierzchnia, ludność, gęstość zaludnienia

 

 

 

Przyrost naturalny i rzeczywisty, saldo migracji

 

 

 

Stopień feminizacji, przeciętna długość życia

 

 

Stopień urbanizacji, największe miasta

 

 

 

Struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia

 

 

 

Powierzchnia użytków rolnych i lasów

 

 

 

Zboża – powierzchnia zasiewów, zbiory, plony

 

 

 

Zbiory i plony pszenicy, ziemniaków i roślin cukrowych

 

 

 

Pogłowie bydła, trzody chlewnej i owiec

 

 

 

Produkcja mleka i mięsa

 

Produkcja energii elektrycznej

 

Produkt Krajowy Brutto

 

 

 

Obroty w handlu zagranicznym

 

 

 

Gęstość sieci kolejowej i drogowej, długość autostrad

 

 

 

Abonenci telefoniczni, użytkownicy internetu

 

 

 

Przyjazdy turystów, wpływy z turystyki zagranicznej

 

 

 

 PAŃSTWA ŚWIATAPAŃSTWA EUROPYWOJEWÓDZTWA

______________

ZIEMIA

Ziemia i inne planety w liczbach
Powierzchnia Świata – oceanów i kontynentów
Państwa Świata i Europy oraz województwa wg powierzchni
Skrajne punkty kontynentów i Polski
Ekstremalne wysokości bezwzględne na Świecie (najwyższe szczyty i najniżej położone depresje na kontynentach, najgłębsze miejsca w oceanach)
Ekstremalne wysokości bezwzględne w Polsce
Największe wyspy i półwyspy na kontynentach oraz w Polsce
Najdłuższe rzeki i największe jeziora na Świecie i na kontynentach
Najdłuższe rzeki i największe jeziora w Polsce
Lasy na Świecie, w Europie i w Polsce
__________

LUDNOŚĆ

Liczba ludności na Świecie, w Europie i w Polsce
Gęstość zaludnienia na Świecie, w Europie i w Polsce
Przyrost naturalny na Świecie, w Europie i w Polsce
Saldo migracji na Świecie, w Europie i w Polsce
Stopień feminizacji na Świecie, w Europie i w Polsce
Przewidywany czas trwania życia na Świecie, w Europie i w Polsce
Stopień urbanizacji na Świecie, w Europie i w Polsce
Największe miasta na Świecie, w Europie i w Polsce
Zatrudnienie w rolnictwie na Świecie, w Europie i w Polsce
Zatrudnienie w przemyśle na Świecie, w Europie i w Polsce
Zatrudnienie w usługach na Świecie, w Europie i w Polsce
Bezrobocie na Świecie, w Europie i w Polsce
__________

GOSPODARKA

Największe gospodarki Świata i Europy
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca na Świecie, w Europie i w Polsce

Rolnictwo
Średnie plony zbóż na Świecie, w Europie i w Polsce
Zbiory zbóż na Świecie – pszenicy, ryżu, kukurydzy, jęczmienia, żyta, pszenżyta, owsa, prosa, sorgo
Zbiory roślin bulwiastych na Świecie – ziemniaków, batatów, manioku
Zbiory roślin cukrodajnych na Świecie – trzciny cukrowej, buraków cukrowych
Zbiory roślin oleistych na Świecie – palmy oleistej, palmy kokosowej, orzeszków ziemnych, soi, rzepaku, słonecznika, oliwek
Zbiory owoców i warzyw na Świecie – cytryn, pomarańczy, bananów, jabłek, truskawek, papryki, pomidorów, ogórków
Zbiory używek na Świecie – kawy, kakao, herbaty, tytoniu
Zbiory roślin włóknistych na Świecie – bawełny, juty, lnu i konopii
Hodowla zwierząt na Świecie – bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni, wielbłądów, kur, kaczek, gęsi, indyków

Połowy ryb morskich według państw Świata i Europy
Pozyskanie drewna na Świecie, w Europie i w Polsce

Przemysł
Wydobycie surowców energetycznych na Świecie – węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, uranu
Wydobycie rud metali na Świecie – żelaza, miedzi, cyny, cynku i ołowiu, aluminium (boksytów)
Pozyskanie metali i kamieni szlachetnych na Świecie – złota, srebra, platyny, diamentów
Wydobycie surowców chemicznych na Świecie – soli, fosforytów, gipsu i anhydrytu
Produkcja energii elektrycznej na Świecie, w Europie i w Polsce
Produkcja metali na Świecie – stali surowej, miedzi rafinowanej, aluminium
Produkcja wybranych towarów przemysłowych na Świecie – statków, samochodów, biopaliw, cementu, nawozów sztucznych, cukru

Usługi
Obroty handlu zagranicznego na Świecie
Partnerzy handlowi Polski
Największe porty morskie na Świecie, w Europie i w Polsce
Największe porty lotnicze na Świecie, w Europie i w Polsce
Gęstość sieci kolejowej na Świecie, w Europie i w Polsce
Największe systemy kolei podziemnej (metra) na Świecie
Gęstość sieci drogowej na Świecie, w Europie i w Polsce
Użytkownicy internetu na Świecie, w Europie i w Polsce
Turyści zagraniczni na Świecie, w Europie i w Polsce
__________

Źródła danych:
Główny Urząd Statystyczny
Eurostat
United Nations Statistics Division
UN Department of Economic and Social Affairs
U.S. Census Bureau
GeoHive
Faostat
World Trade Organization
British Geological Survey
Instytut Turystyki
UN World Tourism Organization
International Organization of Motor Vehicles Manufacturers
American Association of Port Authorities
Airports Council International
Urząd Lotnictwa Cywilnego
CIA - The World Factbook
Wikipedia
Infoplease

 powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia