Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Edward Ochab

Edward Ochab

Edward Ochab (1906–1989), działacz komunistyczny, przewodniczący Rady Państwa PRL. W 1929 r. został członkiem Komunistycznej Partii Polski (KPP). Za działalność na szkodę państwa polskiego był kilkakrotnie więziony w okresie międzywojennym. Po wybuchu II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR, gdzie m.in. służył jako ochotnik w Armii Czerwonej. W 1943 r. współtworzył komunistyczny Związek Patriotów Polskich (ZPP), następnie działał w tworzonym u boku Armii Czerwonej wojsku polskim – w latach 1943–44 był zastępcą dowódcy ds. polityczno-wychowawczych 3. Dywizji Piechoty im. R. Traugutta. W latach 1945–46 był członkiem sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR), a w okresie 1950–561959–1964 sekretarzem KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), od 1954 r. do 1968 r. członkiem Biura Politycznego KC partii. Od III do X 1956 r. pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR (przyczynił się do zapobieżenia inwazji wojsk radzieckich w Polsce w 1956 r.). W latach 1949–1950 przewodniczył Centralnej Radzie Związków Zawodowych (CRZZ), w Wojsku Polskim był szefem Głównego Zarządu Politycznego. W latach 1964–68 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Po wydarzeniach marcowych 1968 r. i antysemickich posunięciach współrządzących towarzyszy, na znak protestu wycofał się z życia politycznego.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia