Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Marian Spychalski

Marian Spychalski

Marian Spychalski (1906–1980), działacz komunistyczny, architekt, przewodniczący Rady Państwa PRL. W 1931 r. wstąpił do Komunistycznej Partii Polski (KPP), od 1942 r. należał do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a od 1948 r. do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1945–491959–1970 był członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPR/PZPR. W czasie II wojny światowej, w 1942 r., współtworzył Polską Partię Robotniczą (PPR), pełnił również funkcję szefa sztabu Gwardii Ludowej (GL). W latach 1945–49 był wiceministrem obrony narodowej, a w 1949 r. ministrem budownictwa. Jesienią 1949 r. został odsunięty od stanowisk państwowych i pozbawiony miejsca w KC PZPR. Jako bliski współpracownik W. Gomułki był więziony w latach 1950–56. W III 1956 r. został zwolniony z więzienia i zrehabilitowany, ponownie został członkiem KC PZPR. Od 1956 r. do 1968 r. pełnił funkcję ministra obrony narodowej. W 1963 r. został mianowany Marszałkiem Polski. W latach 1968–1970 był przewodniczącym Rady Państwa, a w latach 1968–1971 przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia