Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Assurbanipal
(ur. rok nieznany, zm. ok. 626 r. przed Chr.)

Król asyryjski w latach 669–626 przed Chr., syn Asarchadona, brat Szamaszumukina.

W roku 672 przed Chr. król Asarchadon, chcąc rozwiązać problem następstwa tronu, wyznaczył na swych następców dwóch synów –  Assurbanipala i Szamaszumukina. Pierwszy miał sprawować rządy w Asyrii, a drugi w Babilonii.

Po śmierci ojca w 669 r. przed Chr. Assurbanipal objął władzę w Asyrii. W początkowym okresie panowania ponownie podbił Dolny Egipt (667 r. przed Chr.), po tym jak tamtejsi namiestnicy podnieśli bunt przeciw zwierzchnictwu asyryjskiemu, a ok. 665 r. przed Chr. najechał i złupił Teby, wywożąc z tego miasta wielkie bogactwa.

Ok. 664 r. przed Chr. wyznaczony przez Assurbanipala namiestnik Dolnego Egiptu – Psametyk, dzięki umiejętnym zabiegom, uniezależnił się od Asyrii i założył nową, XXVI dynastię egipską.

W 552 r. przed Chr. rządzący w Babilonii Szamaszumukin, aby obalić Assurbanipala sprzymierzył się z wrogami swego brata. W skład antyasyryjskiej koalicji wchodzili m.in. Egipcjanie, książęta syryjscy i Elamici. Po czterech latach zaciętych walk bunt został stłumiony przez Assurbanipala.  W 648 r. przed Chr. zdobył on Babilon, a Szamaszumukin zginął w płonących zgliszczach własnego pałacu. Po tych wydarzeniach Asyria odzyskała pełną kontrolę nad całą Babilonią.

Przez kilka następnych lat Assurbanipal toczył walki z królem Elamu. Zakończyły się one całkowitym zwycięstwem władcy asyryjskiego, który w 639 r. przed Chr. zrównał z ziemią elamicką stolicę – Suzę. Jak się miało wkrótce okazać upadek państwa Elam przyniósł nieoczekiwany, katastrofalny dla Asyrii skutek. Spowodował bowiem ekspansję Medów, których odstraszało dotąd istnienie silnego Elamu. Wkrótce Medowie mieli przyczynić się do unicestwienia państwa asyryjskiego, zwłaszcza, że liczne wojny prowadzone przez Assurbanipala mocno osłabiły potencjał militarny Asyrii.


Niniwa – stolica imperium asyryjskiego


Główna brama w Niniwie

W końcowym okresie swego panowania Assurbanipal założył w stolicy imperium – Niniwie, wielką bibliotekę, w której zgromadzono ponad 20 000 glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym, zawierających teksty literackie (m.in. Epos o Gilgameszu), historyczne, astronomiczne, medyczne i gospodarcze. Wiele zabytków literatury i wiedzy sumero-babilońskiej z biblioteki w Niniwie przetrwało do czasów współczesnych.

Jedna z glinianych tabliczek zawierająca fragment "Eposu o Gilgameszu"


Assurbanipal zmarł ok. 626 r. przed Chr. Był to ostatni wielki władca asyryjski. Po jego śmierci zaczął się szybki proces rozpadu Asyrii. W 614 r. przed Chr., Aszur, a dwa lata później (612 r. przed Chr.) Niniwa, zostały najechane przez Medów i sprzymierzonych z nimi Babilończyków, natomiast w 608 r. przed Chr. państwo asyryjskie całkowicie przestało istnieć.

WAŻNE DATY:
(lata przed Chrystusem)

669

objęcie tronu asyryjskiego przez Assurbanipala

667

interwencja w Dolnym Egipcie

ok. 665

złupienie Teb

652

początek bunt Szamaszumukina

648

zdobycie Babilonu przez Assurbanipala

639

zniszczenie stolicy Elamu – Suzy

ok. 626

śmierć Assurbanipala

612

upadek Niniwy

608

koniec państwa asyryjskiego

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia