Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Henryk II Święty
(ur. 973 r., zm. 1024 r.)

Syn Henryka Kłótnika, ostatni władca z saskiej dynastii Ludolfingów. Książę bawarski (jako Henryk IV) w latach 995–1005, król Niemiec od 1002 r., cesarz od 1014 r.


Młody Henryk pobierający nauki u biskupa Wolfganga

Prawdopodobnie Henryk II początkowo przeznaczony był do stanu duchownego. Nauki pobierał m.in. w Ratyzbonie u tamtejszego biskupa Wolfganga. W tym czasie zapoznał się także z reformatorskim nurtem monastycyzmu, mającym swe korzenie w działalności klasztoru w Cluny.

Po śmierci swego ojca Henryka Kłótnika, w 995 r. Henryk II objął władzę w Bawarii. Jako książę bawarski brał udział w wyprawach Ottona III do Italii. Po śmierci cesarza Ottona III (1002 r.), Henryk rozpoczął starania o uzyskanie tronu niemieckiego. Droga do tego celu nie była jednak prosta, musiał toczyć zacięte walki z księciem Szwabii Hermanem, księciem Górnej Lotaryngii Teodorykiem i margrabią Miśni Eckhartem. Po śmierci tego ostatniego, w kwietniu 1002 r., Miśnię zajął polski książę Bolesław Chrobry. Ostatecznie Henrykowi udało się pokonać opozycję i w lipcu 1002 r. na zjeździe w Merseburgu został ogłoszony królem Niemiec. Nadal jednak trwał zatarg Henryka II z Bolesławem Chrobrym, który w 1003 r. zajął Milsko i Łużyce.

W czasie wyprawy do Italii Henryk II, po zajęciu Lombardii i pokonaniu pretendenta do tronu włoskiego – Arduina, koronował się w Pawii na króla Włoch (V 1004 r.).

Stosunki polsko-niemieckie po śmierci Ottona III nie były dobre. Nowy władca niemiecki – Henryk II, okazał się zdecydowanym przeciwnikiem ottońskiej koncepcji utworzenia uniwersalnej monarchii, którą popierał Bolesław Chrobry. Wsparcie jakiego udzielił polski władca opozycji w Niemczech, a następnie spory terytorialne doprowadziły do wojen polsko-niemieckich, które toczyły się w latach 1004–1018.

Gdy w 1003 r. Bolesław Chrobry zajął Czechy i Morawy, Henryk II zażądał od niego złożenia hołdu lennego z tych ziem. Książę Bolesław odmówił, co doprowadziło do wybuchu wojny polsko-niemieckiej (1004–05).1004 r. Chrobry wycofał się z Czech, ale Morawy wciąż pozostawały przy Polsce. Kolejna wojna, toczona w latach 1007–1013, zakończyła się pokojem w Merseburgu, na mocy którego Henryk II zgodził się na zatrzymanie przez Bolesława Milska i Łużyc jako ziem lennych. Pokój zawarty w Merseburgu pozwolił obu władcom na poświęcenie uwagi innym ważnym sprawom w polityce zewnętrznej.

W 1014 r. Henryk II po raz drugi wyruszył do Rzymu, gdzie 14 II 1014 r. został koronowany na cesarza przez papieża Benedykta VIII. W 1015 r. wybuchła kolejna wojna polsko-niemiecka. Cesarzowi Henrykowi II, który przeprawił się przez Odrę pod Krosnem, nie udało się jednak połączyć się z innymi oddziałami niemieckimi, w czasie odwrotu armii cesarskiej znaczna jej część została rozbita przez wojska polskie.


Koronacja Henryka II na cesarza

W 1017 r. Henryk II ponownie ruszył na Polskę. Jednakże armia cesarska nie zdołała sforsować Odry. Niemcy bezskutecznie oblegali Głogów, fiaskiem zakończyło się również trzytygodniowe oblężenie bohatersko broniącego się grodu w Niemczy. I tym razem Henryk II zdecydował się na odwrót, na mocy pokoju zawartego w Budziszynie w 1018 r. Milsko i Łużyce nadal pozostały przy Polsce.

Henryk II wspierał Kościół licznymi fundacjami. Sprzyjał reformie duchowieństwa, mającej na celu zaostrzenie dyscypliny życia monastycznego, czym przyczynił się do rozwoju klasztorów w Niemczech.

Cesarz Henryk II zmarł w Grone 13 VII 1024 r. Był ostatnim władcą z dynastii Ludolfingów. Po jego śmierci władzę w Niemczech objął Konrad II z dynastii salickiej. W 1146 r. Henryk II został ogłoszony świętym Kościoła powszechnego.

WAŻNE DATY:

1002

koronacja Henryka II na króla Niemiec

1004

koronacja Henryka II na króla Włoch

1004–05

pierwsza wojna polsko-niemiecka

1007–13

druga wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem w Merseburgu

14 VII 1014

koronacja Henryka II na cesarza przez papieża Benedykta VIII

1015–18

trzecia wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem w Budziszynie

1024

śmierć Henryka II

1146

ogłoszenie Henryka II świętym

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia