Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Jarosław Mądry
(ur.978 r., zm. 1054 r.)

Wielki książę (kniaź) kijowski od 1016 do 1018 r., w 1019 r. ostatecznie pokonał w walce o władzę swojego brata. Wywodził się z dynastii Rurykowiczów, syn Włodzimierza Wielkiego.

Za życia Włodzimierza Wielkiego Jarosław Mądry zarządzał Nowogrodem i Rostowem. Po śmierci ojca (1015 r.) rozpoczął rywalizację o tron kijowski ze swym starszym bratem Świętopełkiem. W 1016 r. Jarosław został wielkim księciem (kniaziem) kijowskim, a Świętopełk uszedł do Polski, gdzie zaczął szukać wsparcia w walce o odzyskanie władzy na Rusi. Pomocy udzielił Świętopełkowi Bolesław Chrobry – w 1018 r. wyprawił się na Kijów i osadził Świętopełka na tamtejszym tronie, odzyskując przy okazji dla Polski Grody Czerwieńskie. Pokonany Jarosław zmuszony został do opuszczenia Kijowa, ale już następnego roku (1019 r.), zebrawszy oddziały Waregów, odzyskał ruską stolicę, a następnie podporządkował sobie niemal całe terytorium Rusi (za wyjątkiem Połocka).

1031 r. Jarosław w porozumieniu z Niemcami zaatakował Polskę i ponownie oderwał od niej Grody Czerwieńskie, wcielając je do Rusi. W 1036 r. pokonał koczownicze plemię Pieczyngów, w latach następnych toczył walki z Jaćwingami i Litwinami. W swych wyprawach zapuszczał się także na terytorium Mazowsza, gdzie w tym czasie władzę sprawował Miecław, rywalizujący z księciem ruskim o ziemie jaćwieskie.

Około 1041 r. Jarosław Mądry i polski książę Kazimierz I Odnowiciel zawarli sojusz, który umocniło dodatkowo małżeństwo Kazimierza z siostrą Jarosława – Dobronegą. W 1047 r. książę kijowski udzielił polskiemu władcy zbrojnej pomocy w walce z Miecławem, który ostatecznie poniósł śmierć na polu bitwy.

Jarosław Mądry uczynił z Kijowa centrum kulturalne i duchowe Rusi. W 1037 r. roku ruska stolica była wymieniana jako metropolia. W tym samym roku rozpoczęto budowę soboru św. Zofii (w którym zachowały się do dziś najstarsze w sztuce ruskiej mozaiki i freski). W 1051 r. w kijowskich jaskiniach nad Dnieprem założony został pierwszy na Rusi klasztor (Ławra Peczerska). Jarosław wspierał również wznoszenie innych budowli sakralnych. Za jego panowania spisany został kodeks praw "Ruska Prawda", będący połączeniem staroruskich i słowiańskich praw zwyczajowych z prawodawstwem bizantyjskim.

     Mozaika z soboru św. Zofii w Kijowie                       Jarosław Mądry


Jarosław Mądry zmarł w 1054 r. i pochowany został w soborze św. Zofii w Kijowie. Po jego śmierci zaczął się proces rozpadu państwa kijowskiego, który doprowadził do podziału kraju na skłócone ze sobą małe księstwa. 

WAŻNE DATY:

1016–18

panowanie Jarosława jako wielkiego księcia kijowskiego

1018

ucieczka z Kijowa po interwencji zbrojnej Bolesława Chrobrego

1019

odzyskanie władzy w Kijowie przez Jarosława

1031

zaatakowanie przez Jarosława Polski i zagarnięcie Grodów Czerwieńskich

1037

początek budowy soboru św. Zofii w metropolii kijowskiej

ok. 1041

zawarcie sojuszu z polskim księciem Kazimierzem Odnowicielem

1051

założenie Ławry Peczerskiej, pierwszego klasztoru na Rusi

1054

śmierć Jarosława Mądrego

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia