Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Zastosowanie przecinka

Przecinek jest, obok kropki, najczęściej używanym znakiem interpunkcyjnym. Służy rozdzielaniu członów zdania lub wypowiedzeń.

Przecinek stawiamy:

pomiędzy połączonymi bezpośrednio równorzędnymi wyrazami w zdaniu pojedynczym, np.
Ania kupiła marchewkę, pietruszkę, buraki.

przed wyrazami i wyrażeniami powtarzanymi, np.
Rozmowa była bardzo, bardzo nieprzyjemna.

oddzielając wyrazy i wyrażenia występujące w wołaczu, np.
Klaudio, pójdź po zakupy.

po słowach wyrażających okrzyk: ach, hej, ho, halo, o, oj, np.
Halo, czy zastałam Agnieszkę?

w celu oddzielenia różnych wtrąceń, np.
Kilku uczniów, na przykład Kasia, Dorota i Sebastian, nie odrobiło dziś zadania domowego.

dla oddzielenia wyrazów zakończonych na -ąc, -wszy, -łszy wraz z określeniami, np.
Idąc brzegiem lasu, nucił pod nosem skoczną melodię.
Wycofała się z pokoju, usłyszawszy, że plotkowali na jej temat.

pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo, np.
Samochód ruszył, nabrał prędkości, wszedł ostro w zakręt, zniknął za budynkami.

pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie, czyli między zdaniem podrzędnym i nadrzędnym, które łączy spójnik, np.
Muszę go dzisiaj odwiedzić, bo dawno się nie widzieliśmy.

przed zdaniem nadrzędnym, a po zdaniu podrzędnym, kiedy część podrzędna ze spójnikiem albo zaimkiem rozpoczyna zdanie złożone, np.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

aby rozdzielić zdania współrzędne połączone następującymi spójnikami:

a)

przeciwstawnymi – najczęściej a, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, tylko, jedynie, przecież, np.
Mieliśmy iść dziś do kina, ale rozbolał mnie żołądek.

b)

wynikowymi – więc, dlatego, zatem, przeto, np.
Myślał o niej ciągle, dlatego postanowił wreszcie zadzwonić.

c)

synonimicznymi – czyli, to jest, to znaczy, np.
Wyjadę z domu wcześnie rano, czyli na miejscu będę koło południa.

Dwoma przecinkami oddzielamy:

wypowiedzenia wtrącone w zdaniach złożonych; najczęściej są to wyrazy takie jak sądzę, myślę, przypuszczam, wiadomo, zdaje się, być może, jak widać, np.
W czerwcu, być może, wyjedziemy za granicę.

zdanie podrzędne, które jest wplecione w część nadrzędną, np.
Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.

Przecinka nie stawiamy:

przed spójnikami albo, ani, bądź, czy, i, lub, ni, oraz, tudzież, np.
Na wakacje pojadę z siostrą na obóz harcerski albo wybiorę się z rodzicami na wieś do babci.

Uwaga!
Jeżeli spójniki się powtarzają, stawiamy przecinek przed drugim i następnym członem zdania, który zaczyna się od tego spójnika, np.
Czy muszę to zrobić dzisiaj, czy mogę zostawić pracę na jutro?

przed porównaniami, które są wprowadzane przez wyrazy jak, jakby, niż, niby, np.
Nie ma jak u mamy.

Uwaga!
Przecinek stawiamy przed wyrazami: jak, jakby, niż, niby w zdaniach złożonych porównawczych, np.
Zrób to tak, jak najlepiej potrafisz.

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia