Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Zbigniew

Zbigniew

Zbigniew (ok. 1173–1112), książę polski od 1102 r., pierworodny syn Władysława I Hermana z pozadynastycznego związku, matką była nieznana z imienia Polka, pochodząca z możnego rodu. Początkowo Zbigniew przeznaczony został do stanu duchownego i wysłany do jednego z klasztorów saskich, prawdopodobnie w Kwedlinburgu. Ok. 1093 r. został stamtąd odwołany i osadzony na Śląsku przez emigrantów politycznych zebranych w Czechach, buntujących się przeciw Władysławowi Hermanowi, a przede wszystkim przeciw jego wszechwładnemu palatynowi Sieciechowi. Uznany przez ojca za prawowitego syna, Zbigniew sprzymierzył się z młodszym, przyrodnim bratem Bolesławem Krzywoustym i obaj, przy poparciu możnych, wymogli na ojcu wydzielenie im osobnych dzielnic oraz wygnanie Sieciecha z kraju (1098). Zbigniew otrzymał we władanie Wielkopolskę i Kujawy. Po śmierci ojca (1102) w ręce Zbigniewa przeszło również Mazowsze. W tym czasie Bolesław Krzywousty rządził w Małopolsce i na Śląsku. Tym samym do 1106 r. istniały na ziemiach polskich dwa, praktycznie od siebie niezależne, organizmy państwowe. W 1106 r. Krzywousty, dążąc do scalenia ziem polskich, zaatakował Zbigniewa i wyparł go z Wielkopolski, a w 1107 r. z Mazowsza. Wygnany z kraju Zbigniew udał się do Niemiec, gdzie znalazł poparcie u króla niemieckiego Henryka V, który podjął w 1109 r. wyprawę na Polskę. Interwencja zakończyła się niepowodzeniem. Bolesław wyraził jednak zgodę na powrót Zbigniewa do kraju. W 1112 r. powracającego brata Krzywousty kazał uwięzić i oślepić, wskutek czego Zbigniew wkrótce zmarł. Czyn Bolesława Krzywoustego spotkał się powszechnym potępieniem.

WAŻNE DATY:

ok. 1093

powrót Zbigniewa do Polski, uznanie go przez Władysława I Hermana za prawowitego syna

1098

wygnanie Sieciecha z kraju, objęcie władzy przez Zbigniewa w Wielkopolsce i na Kujawach

1102

śmierć Władysława Hermana, przejęcie przez Zbigniewa rządów na Mazowszu

1106

wyparcie Zbigniewa z Wielkopolski przez Bolesława Krzywoustego

1107

wygnanie Zbigniewa z kraju

1109

wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę

1112

powrót do kraju, uwięzienie i śmierć Zbigniewa

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia