Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

MIESZKO I

Mieszko I

Mieszko I (ok. 920–992), książę Polski od ok. 960 r., w skład jego państwa wchodziły wówczas: Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, ziemia łęczycka, sieradzka i prawdopodobnie część Pomorza Wschodniego. Od ok. 964 r. toczył ze Związkiem Wieleckim walki o Pomorze Zachodnie i opanował ziemię lubuską. W 965 r. sprzymierzył się z Czechami. Sojusz polsko-czeski został umocniony małżeństwem Mieszka i Dobrawy, córki Bolesława I czeskiego. Rok później, w 966 r., wraz z całym dworem Mieszko przyjął chrzest. Od tego momentu państwo polskie znalazło się w kręgu kultury zachodniego chrześcijaństwa. W 967 r. jako sprzymierzeniec i trybutariusz cesarza Ottona I Wielkiego, Mieszko pokonał Wieletów i walczącego na ich czele zbuntowanego grafa saskiego Wichmana, co otworzyło mu drogę do opanowania Pomorza Zachodniego. W 972 r. wraz z bratem Czciborem rozbił wojska margrabiego Hodona, który także dążył do opanowania Pomorza Zachodniego. Cesarz zaniepokojony sukcesami militarnymi Mieszka, zażądał od niego wysłania na dwór cesarski syna Bolesława jako zakładnika, co wpłynęło na pogorszenie się wzajemnych stosunków. Po śmierci Ottona I Wielkiego, Mieszko wmieszał się do walki o tron niemiecki i opowiedział się po stronie księcia bawarskiego Henryka Kłótnika przeciw Ottonowi II. Ostatecznie sukces odniósł ten ostatni i w 979 r. najechał na Polskę, Mieszko zdołał jednak odeprzeć atak i zawarł z nowym cesarzem pokój, a także poślubił Odę, córkę margrabiego Dytryka. Stosunki polsko-czeskie pogarszały się już od śmierci Dobrawy w 977 r., ale gdy władca czeski otwarcie wystąpił przeciw cesarstwu, Mieszko wykorzystał sytuację i w 990 r., wspomagany przez oddziały niemieckie, uderzył na Czechy. Opanował i na trwałe przyłączył do państwa polskiego Małopolskę i Śląsk. W tym czasie Mieszko wydał dokument, tzw. „Dagome iudex”, w którym oddał państwo polskie pod opiekę papieża.

WAŻNE DATY:

965

małżeństwo z Dobrawą, sojusz z Czechami

966

chrzest Mieszka

967

sukcesy w walce o Pomorze Zachodnie

968

powstanie biskupstwa misyjnego w Poznaniu

972

bitwa pod Cedynią

990

opanowanie Małopolski i Śląska

990

oddanie państwa polskiego pod opiekę papieża

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia