Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Kazimierz I Odnowiciel

Kazimierz I Odnowiciel

Kazimierz I Odnowiciel (1016–1058), książę Polski od 1034 r. (?), syn Mieszka II i Rychezy. Starania o przejęcie władzy w Polsce podjął najpewniej zaraz po śmierci ojca. Wkrótce krajem wstrząsnęło powstanie ludowe połączone z reakcją pogańską, a możnowładcy niechętni rządom Kazimierza zmusili go do opuszczenia kraju w 1037 r. Udał się więc na Węgry a potem do Niemiec. Zamęt jaki zapanował w Polsce wykorzystał Brzetysław I czeski i najechał Polskę w 1039 r. docierając aż do Poznania i Gniezna, skąd zagarnął relikwie św. Wojciecha i liczne bogactwa. Książę czeski oderwał także od Polski Małopolskę i Śląsk i przyłączył do Czech. Zaniepokojony sukcesami oraz antyniemiecką polityką Brzetysława, cesarz Henryk III udzielił poparcia Kazimierzowi. Wspomagany przez oddziały niemieckie Kazimierz wrócił do Polski, zapewne już pod koniec 1039 r. Sytuacja, jaką zastał była trudna. Spod zależności piastowskiej oderwało się Mazowsze, gdzie władzę przejął Miecław oraz Pomorze Gdańskie, władane przez Ziemomysła. Po odzyskaniu Małopolski w 1041 r., wobec zniszczenia Gniezna, Odnowiciel uczynił swoją siedzibą Kraków, który stał się tym samym stolicą państwa polskiego. W 1043 r. Kazimierz zawarł z księciem ruskim Jarosławem Mądrym sojusz, umocniony małżeństwem z siostrą Jarosława Dobronegą. W 1047 r. połączone siły Kazimierza i Jarosława rozgromiły armię Miecława i zadały klęskę idącemu mu z pomocą Ziemomysłowi. Mazowsze i Pomorze Gdańskie wróciły pod zwierzchnictwo piastowskie. W 1050 r. Kazimierz wyprawił się przeciw Brzetysławowi i zawładnął dzielnicą śląską, czym naraził się cesarzowi Henrykowi III, jednak na zjeździe w Kwedlinburgu w 1054 r. wymógł na cesarzu uznanie przynależności Śląska do Polski, w zamian zobowiązując się do płacenia Czechom trybutu. Kazimierz podczas swych rządów zdołał odbudować organizację państwową i niezależną metropolię kościelną.

WAŻNE DATY:

1037

wygnanie Kazimierza z kraju, powstanie ludowe i reakcja pogańska

1039

najazd Brzetysława czeskiego na Polskę, utrata Małopolski i Śląska

1039

powrót Kazimierza do kraju

1043

sojusz Kazimierza i księcia ruskiego Jarosława Mądrego

1047

odzyskanie Mazowsza i Pomorza Gdańskiego

1050

odzyskanie Śląska

1054

zjazd w Kwedlinburgu - Śląsk przy Polsce w zamian za trybut Czechom

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia