Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały (ok. 1040–1081), książę Polski od 1058 r., król Polski od 1076 r., syn Kazimierza Odnowiciela. Od początku swoich rządów obrał politykę zdecydowanie antycesarską. Zaprzestał płacenia trybutu z dzielnicy śląskiej Czechom, które były wówczas lennem cesarstwa. Kilkakrotnie interweniował na Węgrzech, gdzie popierał kandydatów antyniemieckich, podejmował również dywersyjne wyprawy do Czech. Poczynania te miały na celu osłabienie wpływów niemieckich na tych obszarach. Zaangażowanie Bolesława w sprawy południowych sąsiadów spowodowały ok. 1060 r. uniezależnienie się od Polski Pomorza Gdańskiego. Bolesław ingerował również w sprawy wewnętrzne Niemiec, popierając Sasów, buntujących się przeciw cesarzowi Henrykowi IV. W 1069 r. wyprawił się na Ruś, osadził na tronie kijowskim swego wuja Izasława, po czym ponownie przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie.

W narastającym konflikcie między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII, spowodowanym sporem o inwestyturę, Bolesław stanął po stronie papieża, czym zdobył jego poparcie, a w 1075 r. odnowił arcybiskupstwo w Gnieźnie. Rok później, w 1076 r. koronował się na króla Polski.

Wkrótce, po ponownej interwencji Bolesława na Rusi w 1077 r., doszło do buntu możnych przeciw królowi, na co władca zareagował surowymi represjami. W obronie prześladowanych stanął biskup krakowski Stanisław. Gwałtowny konflikt między królem i biskupem skończył się skazaniem duchownego w 1079 r. na śmierć. Śmierć biskupa wywołała oburzenie w kraju i wzmocniła opozycję przeciw królowi. Ostatecznie Bolesław został zmuszony do ucieczki z kraju (1079). Schronił się na Węgrzech, gdzie zmarł w 1081 r., w niewyjaśnionych okolicznościach.

WAŻNE DATY:

1060, 1063

interwencje Bolesława na Węgrzech

ok. 1060

utrata Pomorza Gdańskiego

1069

wyprawa na Ruś, powrót Grodów Czerwieńskich do Polski

1075

odnowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie

1076

koronacja Bolesława Śmiałego

1077

ponowna interwencja na Rusi

1079

bunt możnych, śmierć biskupa Stanisława, wygnanie króla z kraju

 

 

Poczet Królów i Książąt Polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia