Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Władysław I Herman

Władysław I Herman

Władysław I Herman (ok.1043–1102), książę Polski od 1079 r., syn Kazimierza Odnowiciela. Po ucieczce z kraju starszego brata Bolesława Śmiałego w 1079 r., za sprawą możnych objął tron polski. Władysław całkowicie zmienił politykę zewnętrzną swojego poprzednika. Wycofał się z obozu papieskiego, nawiązał dobre stosunki z Czechami, potwierdzone związkiem małżeńskim z Judytą, córką Wratysława II, króla czeskiego, powrócił do płacenia Czechom trybutu ze Śląska. Po śmierci Judyty, Władysław poślubił siostrę cesarza Henryka IV – Judytę Marię i jeszcze bardziej zacieśnił więzy z cesarstwem. Rządy Władysława, a właściwie posiadającego ogromne wpływy palatyna Sieciecha, wywoływały w kraju powszechne niezadowolenie. Buntujący się przeciw Władysławowi I Hermanowi i Sieciechowi możni sprowadzili na Śląsk Zbigniewa, pierwszego syna Hermana, zrodzonego ze związku pozadynastycznego. Pod naciskiem opozycji książę uznał go w 1093 r. za prawowitego syna i pozostawił Śląsk w jego rękach. Sieciech wkrótce wywołał wojnę domową, która ostatecznie zakończyła się kolejnymi ustępstwami Władysława i zgodą na wydzielenie dzielnic obu synom, a w końcu wygnaniem Sieciecha z kraju (ok. 1100 r.). Książę wydzielił Zbigniewowi Wielkopolskę i Kujawy, Bolesławowi Śląsk i Małopolskę (bez największych grodów: Wrocławia, Krakowa, Sandomierza), a sam zachował Mazowsze, wymienione grody oraz zwierzchność nad synami. Skomplikowane stosunki wewnętrzne w okresie panowania Władysława Hermana spowodowały, że książę zaniedbał sprawy zewnętrzne. W nieznanych okolicznościach doszło do utraty Grodów Czerwieńskich, a nieudolne próby odzyskania Pomorza Gdańskiego zakończyły się niepowodzeniem.

WAŻNE DATY:

1091-93

nieudane wyprawy na Władysława Hermana na Pomorze

1093

bunt przeciw palatynowi Sieciechowi, powrót Zbigniewa do kraju

ok. 1097

ugoda księcia z synami, wydzielenie im dzielnic

1098-1100

walki Zbigniewa i Bolesława z Sieciechem, wygnanie palatyna z kraju

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia