Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Władysław Laskonogi

Władysław Laskonogi

Władysław Laskonogi (1165–1231), książę wielkopolski w latach 1202–29, książę krakowski w roku 12021228, syn Mieszka Starego. Po śmierci ojca w 1202 r., możni krakowscy powierzyli mu tron w Krakowie, ale niedługo zdołał go utrzymać, bo zrażeni do jego autorytarnych rządów możnowładcy, wygnali go z Krakowa jeszcze tego samego roku, powołując na tron Leszka Białego. Jako książę wielkopolski, Władysław Laskonogi wdał się w 1206 r. w konflikt z arcybiskupem gnieźnieńskim Henrykiem Kietliczem, rzecznikiem reform wewnątrzkościelnych i emancypacji Kościoła polskiego spod władzy świeckiej. Kiedy arcybiskup rzucił na księcia klątwę kościelną, ten wygnał duchownego z Wielkopolski. W tym czasie przeciw Laskonogiemu wystąpił z roszczeniami jego bratanek, Władysław Odonic, który żądał nadania mu osobnej dzielnicy. Odtąd Władysław Laskonogi musiał toczyć z Odonicem walkę o utrzymanie władzy w Wielkopolsce. Nie zrezygnował również z powrotu na tron krakowski, co osiągnął na krótko w 1228 r., ale wkrótce musiał opuścić Małopolskę, a rok później został całkowicie wyparty z Wielkopolski przez Odonica. Przed śmiercią, wygnany na Śląsk Władysław Laskonogi, uczynił swoim sukcesorem w Krakowie i Wielkopolsce Henryka Brodatego.

WAŻNE DATY:

1202

rządy Władysława Laskonogiego w Krakowie

1206

początek konfliktu Władysława Laskonogiego z arcybiskupem Kietliczem

1228

ponowne rządy w Krakowie

1229

utrata Wielkopolski przez Laskonogiego na rzecz Władysława Odonica

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia