Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Leszek Biały

Leszek Biały

Leszek Biały (1186–1227), książę krakowski i sandomierski, syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki morawskiej. Po śmierci ojca w 1194 r., rządy w Krakowie w imieniu małoletniego Leszka objęła jego matka, Helena, współrządząc z możnymi. W 1198 r., stryj Leszka, Mieszko III Stary, po porozumieniu z regentami uzyskał tron krakowski. Po jego śmierci i wypędzeniu syna Mieszka III, Władysława Laskonogiego, Leszek Biały objął tron krakowski. W 1205 r. wraz z młodszym bratem, Konradem Mazowieckim, rozgromił w bitwie pod Zawichostem wojska księcia halicko-włodzimierskiego Romana. Od tego czasu, rywalizując z Węgrami, Leszek próbował bezskutecznie opanować Ruś Halicką. Zabiegając o umocnienie swej władzy, Leszek uzyskał aprobatę papieża Innocentego III, który w 1207 r. wydał bullę potwierdzającą rządy księcia. Choć ten sam papież w 1210 r. wydał bullę, przywracającą seniorat w Polsce, korzystną dla rywalizującego z Leszkiem o tron, Mieszka Plątonogiego, to rządy tego ostatniego w Krakowie trwały krótko gdyż wkrótce umarł i na tron krakowski powrócił Leszek Biały. Dzięki przywilejom nadanym Kościołowi w Borzykowej (1210) i Wolburzu (1215), Leszek cieszył się poparciem polskiego duchowieństwa. Ok. 1218 r. zawarł sojusz z księciem wrocławskim Henrykiem I Brodatym i księciem wielkopolskim Władysławem Laskonogim, czym umocnił swoją pozycję i autorytet. W roku 12221223 wraz z innymi polskimi książętami podejmował wyprawy krzyżowe przeciw pogańskim Prusom.W czasie swoich rządów Leszek zabiegał o rozwój gospodarczy swych ziem, rozwijał górnictwo, popierał osadnictwo, dążył do rozwoju grodów. Leszek Biały został zdradziecko zamordowany podczas zjazdu w Gąsawie w 1227 r., za sprawą Świętopełka pomorskiego, dążącego do zrzucenia zależności Pomorza Gdańskiego od Polski.

WAŻNE DATY:

1202

objęcie przez Leszka tronu krakowskiego

1205

bitwa pod Zawichostem, pokonanie księcia ruskiego Romana

1210

przywileje dla Kościoła w Borzykowej

1215

przywileje kościelne w Wolburzu

1222-23

wyprawy krzyżowe do Prus

1227

zjazd w Gąsawie, zamordowanie Leszka

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia