Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Leszek Czarny

Leszek Czarny

Leszek Czarny (1240–1288), książę łęczycko-sieradzki, a od 1279 r., krakowski, syn Kazimierza I, księcia kujawskiego i łęczycko-sieradzkiego, wnuk Konrada I Mazowieckiego. Leszek Czarny był wiernym sojusznikiem Bolesława Wstydliwego, którego popierał m.in. w walce z książętami śląskimi. Po śmierci Bolesława Wstydliwego, który zmarł bezpotomnie, zgodnie z jego testamentem, Leszek Czarny objął w 1279 roku tron krakowski. W czasie swoich rządów musiał odpierać ataki najeżdżających jego ziemie Jaćwingów, Litwinów i Tatarów. Przeciw Leszkowi występowali także możnowładcy małopolscy z wojewodą sandomierskim Januszem i biskupem Pawłem z Przemankowa na czele. Podnosząc bunt w latach 12821285 chcieli osadzić na tronie księcia mazowieckiego Konrada II. W walce z możnymi Leszek znalazł sojusznika w krakowskich mieszczanach, którzy nie wpuścili do miasta buntowników. Ostatecznie stłumił bunt korzystając z posiłków węgierskich. Za wierną postawę wobec władcy, Kraków otrzymał w 1286 r. pozwolenie na budowę murów obronnych, które rok później ocaliły miasto podczas najazdu tatarskiego. Leszek Czarny zmarł bezpotomnie w 1288 r. Przed śmiercią wyznaczył na swego następcę księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa.

WAŻNE DATY:

1279

objęcie przez Leszka Czarnego tronu krakowskiego

1282

bunt możnych przeciw Leszkowi

1285

drugi bunt możnowładców

1286

budowa murów obronnych w Krakowie

1287

trzeci najazd Tatarów na ziemie polskie

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia