Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Wacław II CZESKI

Wacław II

Wacław II (1271–1305), król czeski od 1278 r., król polski od 1300 r., syn Przemysła Ottokara II, z dynastii Przemyślidów. Samodzielne rządy w Czechach Wacław objął w roku 1283. W 1289 r. zhołdował księstwo bytomskie, a w roku 1291 księstwo opolskie i cieszyńskie. W tym czasie powołując się na rzekomy zapis, jakiego dokonać miała na jego rzecz ciotka Gryfina (wdowa po Leszku Czarnym) wystąpił również z pretensjami do ziemi krakowskiej. W roku 1291 opanował Kraków, korzystając z rywalizacji Piastów, Przemysła II i Władysława Łokietka, a także dzięki sympatii, jaką cieszył się wśród mieszczaństwa i części możnych. W roku następnym (1292) Wacław II wyprawił się przeciw Łokietkowi i wyparł go z Sandomierza, a następnie zmusił do zrzeczenia się Małopolski i złożenia hołdu lennego. W roku 1300 Wacław zajął Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, wygnawszy wcześniej z kraju Łokietka, który utracił popularność wśród możnych wielkopolskich. W tym samym roku Wacław II koronował się w Gnieźnie na króla Polski. W roku 1301, dzięki przejęciu opieki nad małoletnimi książętami, zwierzchność Wacława objęła również Śląsk. Tak oto pod panowaniem Wacława II znalazła się większość ziem polskich. Chcąc wzmocnić swe, raczej wątpliwe prawa do sukcesji po Piastach, Wacław ożenił się w 1303 r. z córką Przemysła II, Ryksą. Przez obsadę stanowisk kościelnych, Wacław pozyskał poparcie części duchowieństwa, z biskupem krakowskim Janem Muskatą na czele. Jako król Polski Wacław wprowadził zmiany w administracji, którą oddał w ręce starostów, powoływanych i odwoływanych przez króla według jego uznania. Jednak wbrew wcześniejszym obietnicom, zgodnie z którymi miał obsadzać ten urząd miejscowymi możnymi, często mianował starostami Czechów i Niemców, co wywołało w Polsce powszechne niezadowolenie i wzrost nastrojów opozycyjnych. Wacław II zmarł nagle w 1305 roku.

WAŻNE DATY:

1289

zhołdowanie księstwa bytomskiego przez Wacława II

1291

zhołdowanie księstwa opolskiego i cieszyńskiego

1291

objęcie tronu krakowskiego przez Wacława

1300

opanowanie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego przez Wacława

1300

koronacja Wacława II na króla Polski

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia