Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Przemysł II

Przemysł II

Przemysł II (1257–1296), książę wielkopolski, król polski od 1295 r., syn Przemysła I, księcia poznańskiego. Po śmierci swego stryja, Bolesława Pobożnego, w 1279 roku objął rządy w całej Wielkopolsce. W roku 1282 w Kępnie zawarł układ z księciem Pomorza Gdańskiego Mściwojem II, któremu w coraz większym stopniu zagrażali brandenburczycy. Na mocy porozumienia Przemysł miał po śmierci Mściwoja odziedziczyć Pomorze Gdańskie, nastąpiło to w 1294 r. Na mocy testamentu Henryka IV Probusa, Przemysł w 1290 r. objął tron krakowski, ale już następnego roku (1291) musiał go opuścić za sprawą Wacława II czeskiego roszczącego sobie prawo do zwierzchnictwa nad całą Polską i do korony polskiej. Przemysł skupił wokół siebie niechętną królowi czeskiemu część mieszczaństwa i możnych. Bardzo dużą rolę odegrał tu arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, wielki orędownik przywrócenia jedności Polski. Następnie, mimo, że jego władza nie wykraczała poza Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, uzyskawszy zgodę papieża Bonifacego VIII, koronował się 26 VI 1295 r. w Gnieźnie na króla Polski. Uzyskanie korony polskiej wzmocniło autorytet Przemysła II i mogło otworzyć mu drogę do dalszych starań o zjednoczenie ziem polskich, jednak w siedem miesięcy po koronacji (II 1296), został skrytobójczo zamordowany w Rogoźnie, w wyniku spisku wielkopolskich rodów Nałęczów i Zarembów, zapewne z inspiracji margrabiów brandenburskich.

WAŻNE DATY:

1279

objęcie rządów w Wielkopolsce przez Przemysła II

1282

układ w Kępnie, po śmierci Mściwoja Pomorze Gdańskie miał przejąć Przemysł

1290-91

rządy Przemysła II w Krakowie

1294

przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Wielkopolski

1295

koronacja Przemysła II na króla Polski

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia