Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Jadwiga

Jadwiga

Jadwiga (1374–1399), święta, królowa Polski od 1384 r., najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego, prawnuczka Władysława Łokietka. Na mocy układów z Ludwikiem Węgierskim przybyła do Polski w roku 1384, na żądanie szlachty, jako dziedziczka tronu polskiego i wkrótce została koronowana na „króla Polski”, co zakończyło dwuletni okres bezkrólewia. Rządy w imieniu Jadwigi sprawowali możni małopolscy, którzy natychmiast podjęli starania o zerwanie jej zaręczyn, zawartych jeszcze w dzieciństwie, z Wilhelmem austriackim, dążąc jednocześnie do zawarcia poprzez małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą, księciem litewskim, unii dynastycznej z Litwą. Pertraktacje z Jagiełłą zakończyły się podpisaniem ugody w Krewie (1385) i rok później zawarte zostało małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą, który został królem Polski (1386). Po ślubie Jadwiga zachowała wysoką pozycję polityczną i uprawnienia monarsze. W roku 1387 brała udział w wyprawie na Ruś Halicką i przyłączeniu tej krainy do Polski. W konflikcie polsko-krzyżackim opowiadała się za pokojowym rozwiązaniem sporu z Zakonem. Królowa Jadwiga przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej, finansując uczelnię z majątku osobistego. Przeszła do tradycji jako dobra i sprawiedliwa władczyni. 08 VI 1997 r. została kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

WAŻNE DATY:

1384

przybycie Jadwigi do Polski i jej koronacja

1385

układ polsko-litewski w Krewie

1386

ślub Jadwigi z księciem litewskim Jagiełłą

1387

wyprawa Jadwigi na Ruś Halicką

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia