Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

SŁOWNIK terminów literackich

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|ś|T|U|V|W|Z|Ż

cenzura
charakter
charakterystyka
chór
cykl literacki
cytat
czas
czasopismo literackie

cenzura – ograniczenie prawa wypowiedzi. Kontrola wszelkich publikacji, widowisk teatralnych, filmów, audycji radiowych itp., która ma na celu niedopuszczenie do rozpowszechnienia treści uznanych za szkodliwe pod względem politycznym, obyczajowym bądź moralnym. W Polsce po II wojnie światowej istniał nawet Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Wszędzie gdzie istniała cenzura pojawiał się tzw. drugi obieg, czyli ukryta działalność wydawnicza.

charakter – postać literacka o szczególnych rysach osobowości, wyraźnie wyróżniająca się na tle innych postaci w utworze. Zobacz: postać literacka, bohater, charakterystyka.

charakterystyka – opis wyglądu, zachowań oraz psychiki postaci literackiej mający na celu przedstawienie jej cech zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka bezpośrednia to charakterystyka podana wprost, przez omówienie w narracji. Charakterystyka pośrednia to charakterystyka wynikająca z wypowiedzi samej postaci bądź opinii o niej wyrażanych przez innych bohaterów. Zobacz: charakter.

chór – grupa osób wspólnie recytująca bądź śpiewająca w dramacie antycznym (tzn. takim, który powstał w: antyku) pieśni chóru oddzielające poszczególne akty i będące komentarzami do wydarzeń. Zobacz: dramat.

cykl literacki – zespół utworów reprezentujących ten sam gatunek literacki związanych jakimś wspólnym elementem treściowym (postać, motyw, idea) lub kompozycyjnym (kompozycja), np. cykle poematów rycerskich czy cykl biografii (Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Giorgio Vasariego), cykl nowel, powieści lub cykl poetycki, czyli zawierający utwory liryczne (Fraszki lub Treny Jana Kochanowskiego).

cytat – dosłownie przytoczony w tekście utworu literackiego fragment innego dzieła ujęty w cudzysłów. Zobacz: aluzja literacka, motto, stylizacja, złote myśli.

czas – druga, obok przestrzeni, podstawowa kategoria organizująca świat przedstawionydziele literackim. Porządkuje zdarzenia opisywane w utworze pod względem chronologicznym, to znaczy przedstawia ich następstwo w czasie, kolejność.

czasopismo literackie – tygodnik, miesięcznik lub kwartalnik (pismo wychodzące raz na trzy miesiące) w całości bądź części poświęcony sprawom literackim, np.: Dialog – pismo poświęcone dramaturgii, Odra – miesięcznik literacki. Zobacz: publicystyka.

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia