Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

SŁOWNIK terminów literackich

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|ś|T|U|V|W|Z|Ż

gatunek literacki 
Genesis
geneza dzieła literackiego
genologia
gra słów
groteska
grupa literacka
gwara

gatunek literacki – zespół reguł określających budowę poszczególnych dzieł literackich oraz zasady ich komponowania (kompozycja). Pojęcie to jest nadrzędne wobec odmiany gatunkowej, a podrzędne wobec pojęcia rodzaju literackiego. Gatunki literackie to m.in. powieść, bajka, ballada, poemat, dziennik, elegia, epos, esej, fraszka, kazanie, list, oda, opowiadanie, pamiętnik, parabola, pieśń, psalm, satyra, sielanka, sonet, tren, hymn.

Genesis – (z łaciny narodzenie, pochodzenie) pierwsza księga biblijnego Pięcioksięgu zawierająca symboliczne (symbol) opowieści o stworzeniu świata oraz historię ludu mojżeszowego. Jej autorstwo tradycyjnie przypisuje się Mojżeszowi. Inna nazwa to Księga Rodzaju. Zobacz: Biblia, biblijne gatunki literackie.

geneza dzieła literackiego – zespół czynników wpływających na powstanie dzieła i określających jego właściwości (gatunek, kompozycję itp.). Słowo geneza oznacza pochodzenie. Zobacz: struktura dzieła literackiego.

genologia – dział nauki o literaturze (poetyki), zajmujący się badaniem rodzajówgatunków literackich oraz odmian gatunkowych. Badania te dotyczą głównie opisu ich cech strukturalnych (budowy) oraz rozwoju w ciągu wieków.

gra słów – wykorzystywanie brzmieniowego podobieństwa między słowami do uwydatnienia ich znaczenia, pokrewieństwa bądź kontrastu (przeciwieństwa występującego między nimi), np. autobus to brzmi tłumnie. Jej odmiany to m.in. anagram, powtórzenie. Zobacz: figury retoryczne.

groteska – komiczne (komizm) i ośmieszające (parodia) przedstawienie zdarzeń, postaci lub zasad literackich. W literaturze polskiej groteska występuje np. w Weselu w Atomicach Sławomira Mrożka i Szewcach Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Zobacz: absurd, karykatura.

grupa literacka – zespół pisarzy należących do jednego pokolenia, związanych podobnymi ideałami i zmierzających do wspólnych celów literackich. Mogą być skupieni wokół jakiegoś czasopisma literackiego, w którym wyrażają swoje poglądy. Zobacz: kierunek literacki, program literacki, manifest literacki.

gwara – odmiana języka narodowego używana przez ludność na pewnym terytorium, np. gwara śląska lub poznańska. W gwarze poznańskiej zdanie W przedpokoju na stołku stoją ziemniaki w papierowej torebce, będzie brzmiało następująco – W antrejce na ryczce stoją pyrki w tytce.

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia