Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

CZŁOWIEK na Ziemi

Jako składnik biosfery człowiek jest zaliczany  do gatunku homo sapiens (istota myśląca). Spośród wszystkich organizmów żywych osiągnął on najwyższy stopień rozwoju – zarówno anatomicznego jak i intelektualnego. Dwunożna, wyprostowana postawa, chwytne ręce, duży mózg i wynikające z tego umiejętności (posługiwanie się narzędziami, porozumiewanie się mową, abstrakcyjne myślenie i in.) to cechy, które zdecydowanie odróżniają nas od innych przedstawicieli biosfery.

Gatunek ludzki, ze względu na częstotliwość występowania niektórych cech dziedzicznych, podzielony został na 3 odmiany główne (rasy geograficzne):
- białą (europeidzi) fotografia;
- żółtą (mongoloidzi) fotografia;
- czarną (negroidzi) fotografia.

Na skutek łączenia się w pary i posiadania wspólnego potomstwa przez przedstawicieli różnych ras głównych powstały tzw. odmiany mieszane. Reprezentują je:
- Metysi (mieszańcy rasy białej z żółtą);
- Mulaci (mieszańcy rasy białej z czarną);
- Zambosi (mieszańcy rasy żółtej z czarną).
Odmienność rasowa najlepiej widoczna jest na przykładzie koloru skóry. Poza tym występują pewne różnice anatomiczne, które najczęściej dotyczą głowy – kształtu nosa, czoła, warg, oczuuszu, a także koloru i rodzaju włosów.

Szacunkową liczebność poszczególnych ras przedstawiają poniższe diagramy.

liczebność poszczególnych odmian ludzi na Ziemi

Rozmieszczenie przedstawicieli poszczególnych odmian na świecie pokazuje mapa  {MAPA}.

Rasa biała stanowi ~99,5% ludności Europy, zdecydowanie przeważa także w Ameryce PółnocnejAustralii. Poza tym  Arabowie – zamieszkujący Bliski WschódAfrykę Północą – oraz Hindusi – mieszkający w Indiach – także zaliczają się do odmiany białej. Z powyższych względów jest to najliczniejsza rasa na świecie.

Rasa żółta koncentruje się w Azji Wschodniej. Największy udział mają tu Chińczycy (ponad 70%), a poza nimi do tej rasy należą także Japończycy, Koreańczycy, Wietnamczycy, Indonezyjczycy i inni. W skład odmiany żółtej wchodzą również Indianie z Ameryki Północnej i Południowej oraz Eskimosi (mieszkańcy północnych obszarów podbiegunowych).

Rasa czarna skupiona jest głównie w Afryce (poza północną częścią kontynentu) – są to Murzyni, którzy zaliczają się do tamtejszej ludności rdzennej. Ponadto do rasy tej zaliczamy Aborygenów (około 150 tys.) zamieszkujących Australię, i PapuasówNowej Gwinei. W okresie niewolnictwa z Afryki do obu Ameryk przywieziono ponad 10 mln Murzynów; obecnie ich potomkowie – Afroamerykanie – mieszkają przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (~38 mln), Brazylii (~11  mln) i Kolumbii (~2 mln).

Pozostała część ogólnoświatowej populacji przypada na rasy mieszane i małe lokalne grupy etniczne. Największy udział mają tu MulaciMetysi, których można spotkać głównie w państwach amerykańskich. Natomiast stosunkowo mało jest Zambosów – ich obszar zamieszkania ogranicza się praktycznie tylko do MadagaskaruSeszeli.

powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia