Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

biosfera


Roślinność na Świecie, w Europie, w Polsce

Zwierzęta na Świecie, w Europie, w Polsce

__________

Biosfera jest definiowana jako przestrzeń zamieszkana przez organizmy żywe. Te z kolei podzielić można na 5 królestw:
- rośliny,
- zwierzętaludzie (animalia),
- bakterie i sinice,
- grzyby,
- pierwotniaki i okrzemki.

Niekiedy obszar życia człowieka – jako szczególnego składnika biosfery – określany jest mianem antroposfery.

Biosfera to dosyć specyficzna przestrzeń, gdyż swoim zasięgiem obejmuje inne sfery powłoki ziemskiej:
- litosferę – do głębokości około 3 metrów (poniżej sporadycznie mogą występować jedynie bakterie);
- hydrosferę – praktycznie w całości, gdyż w każdej wodzie istnieją jakieś formy życia;
- atmosferę – do wysokości kilkuset metrów, dokąd mogą dolatywać ptaki i owady; niekiedy wyżej biernie unoszone są bakterie i zarodniki;
- pedosferę – w całości, gdyż z samej definicji gleby wynika, że jest to warstwa biologicznie czynna.

Oczywiście człowiek w swej działalności wykroczył daleko poza granice biosfery – wystarczy wymienić załogowe loty kosmiczne sięgające powyżej atmosfery, czy też eksploatację bogactw mineralnych w kopalniach głębinowych. Wybrane przykłady związków między biosferą, litosferą, hydrosferą, atmosferą i pedosferą można znaleźć na stronie Sfery powłoki ziemskiej i ich wzajemne oddziaływanie.

powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia