Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

ROŚLINNOŚĆ

na Świecie, w Europie, w Polsce

BIOSFERA

__________

Rośliny są bardzo istotnym składnikiem biosfery – jako organizmy w większości samożywne (autotroficzne) nieprzerwanie biorą udział w procesie fotosyntezy (asymilacji węgla), który jest podstawą życia na Ziemi.

Fotosynteza to skomplikowana reakcja chemiczna – przy udziale energii słonecznej, z wodydwutlenku węgla powstaje cukier prosty (glukoza); jednocześnie do atmosfery uwalnianiany jest tlen.
Dzięki niej inne elementy biosfery (ludzie, zwierzęta) mają czym oddychać i czym się odżywiać.

fotosynteza

Zróżnicowanie świata roślinnego jest znaczne – dotychczas rozpoznano około 250 tys. gatunków. Nauką zajmującą się roślinami jest botanika, a ich rozmieszczeniem geobotanika (fitogeografia).

Z geograficznego punktu widzenia bardziej przydatne jest posługiwanie się nie gatunkami, lecz formacjami roślinnymi. Obejmują one zbiorowiska roślinne występujące na danym obszarze, które w podobny sposób przystosowały się do warunków naturalnych, np. las liściasty , sawanna kolczasta , step trawiasty  (charakterystyczny jest tu też wygląd zewnętrzny formacji oraz dominacja podobnych form życia).

Występowanie poszczególnych formacji roślinnych uzależnione jest przede wszystkim od warunków naturalnych (klimatu, gleby, wysokości nad poziomem morza, ukształtowania terenu, odległości od oceanów i mórz), przy czym szczególne znaczenie mają opady (ich wielkość i rozkład w ciągu roku) oraz temperatury powietrza.

Również działalność człowieka ma swój niemały wpływ na świat roślinny. Od wieków ludzie, osiedlając się i gospodarując, karczowali lasy, krzewy, zarośla. Jednocześnie tworzyli nowe, sztuczne formacje roślinne, np. pola uprawne fotografia, plantacje, sady  fotografia, ogródki działkowe, szkółki leśne. Gdyby pominąć działalność człowieka, roślinność rozwijałaby się sama, naturalnie. W geografii taka sytuacja jest dosyć często brana pod uwagę – mówi się wówczas o roślinności potencjalnej.

powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia