Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Aleksander Prystor

Aleksander Prystor

Aleksander Prystor (1874–1941), polityk, pułkownik, premier rządu II RP. Przed I wojną światową był członkiem Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej (OB PPS) i PPS–Frakcji Rewolucyjnej, działał również w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. W latach 1912–17 był więziony przez władze rosyjskie. Od 1917 r. należał do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Od 1922 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie pełnił funkcje dowódcze. Był bliskim współpracownikiem i przyjacielem J. Piłsudskiego, należał do tzw. grupy pułkowników. W latach 1929–1930 pełnił funkcję ministra pracy i opieki społecznej, a w latach 1930–31 ministra przemysłu i handlu. Od 27 V 1931 r. do 9 V 1933 r. był premierem rządu. W latach 1930–35 był posłem na sejm z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR), w latach 1935–39 senatorem z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego, a w latach 1935–38  marszałkiem senatu. W 1939 r. został aresztowany przez NKWD, zmarł w radzieckim więzieniu w 1941 r.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia