Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

HANDEL ZAGRANICZNY

na Świecie, w Europie, w Polsce
__________

Pod pojęciem handlu należy rozumieć ruch dóbr materialnych i niematerialnych oraz uług między producentem a konsumentem, na zasadzie kupnasprzedaży. Bardzo często w ruchu tym biorą udział pośrednicy, np. hurtownie, sklepy.
Droga towaru od producenta do konsumenta bywa bardzo długa i może przebiegać w następujący sposób:
1 – producent wytwarzając towar ponosi pewne koszty, toteż sprzedaje go po cenie wyższej od tychże kosztów, żeby mieć zysk z produkcji;
2 – towar od producenta kupują na ogół pośrednicy (hurtownie, większe sklepy), którzy obracają dużymi ilościami towaru (jest to handel hurtowy, gdzie powszechnie obowiązuje zasada, że im więcej towaru się bierze, tym mniejsza jest jego cena jednostkowa);
3 – pośrednicy do ceny towaru doliczają swoją marżę (około 20%), aby także osiągać zyski;
4 – od pośredników towar trafia do handlu detalicznego (głównie do sklepów, a ponadto na targowiska, bazary), gdzie sprzedawcy również doliczają swoją marżę (średnio 20-50%);
5 – konsument kupuje towar po cenie dużo wyższej od kosztów jego wytworzenia.
Nie należy tu się jednak oburzać na pośredników, że mają aż tak znaczący wpływ na cenę towaru w sklepie. Handel, jako gałąź gospodarki, jest miejscem pracy i źródłem utrzymania dla milionów ludzi na całym świecie. Zalicza się do szeroko pojmowanego działu usług, które w krajach takich jak np. Polska powinny jeszcze się rozwijać.

W geografii gospodarczej pod uwagę brany jest przede wszystkim handel zagraniczny, czyli wymiana dóbr między państwami. Obejmuje on:
- import – kupno towarów z innego kraju,
- eksport – sprzedaż towarów wytworzonych do innego kraju,
- reeksport – sprzedaż towarów importowanych do innego kraju.
Dla każdego państwa bardzo ważnym wskaźnikiem ekonomicznym jest bilans (saldo) obrotów handlu zagranicznego, który wyraża się równaniem:

bilans obrotów
handlu zagranicznego

=   wartość eksportu wartość importu

Dodatnie wartości bilansu oznaczają nadwyżkę eksportu nad importem, co jest sytuacją korzystną – państwo zarabia na handlu zagranicznym. Wartości ujemne oznaczają deficyt w obrotach handlowych.
Zgodnie z definicją handel to ruch dóbr, które w związku z tym muszą się przemieszczać. Dlatego jest on ściśle powiązany z transportem.

 powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia