Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Solon
(ur. ok. 640 r. przed Chr., zm. ok. 560 r. przed Chr.)


Ateński mąż stanu, polityk, prawodawca i poeta, zaliczany do siedmiu mędrców.

Początkowo Solon dał się poznać jako poeta i autor elegii politycznych. W 594 r. przed Chr. został wybrany na urząd pierwszego archonta i zaczął reformować państwo ateńskie. Obowiązujące dotąd prawa Drakona z 621 r. przed Chr. okazały się być niewystarczające, a napięta sytuacja społeczna powodowała konieczność zmian ustrojowych.

REFORMY SOLONA:

 

Sejsachteja (dosł. strząśnięcie ciężarów) – polegała na umorzeniu długów chłopów attyckich, którzy zaciągali pożyczki u możnych (eupatrydów) pod zastaw swych gruntów i nie mogąc ich spłacić, tracili ziemię. Przechodziła ona na własność wierzycieli, a chłopi trafiali w niewolę dłużniczą. Solon anulował zaciągnięte długi, kazał uwolnić uwięzionych chłopów, a sprzedanych za granicę wykupić za państwowe pieniądze. Była to jednak akcja jednorazowa, nie zdołano przeprowadzić głębszej reformy rolnej, bo nawet te połowiczne działania wywoływały niezadowolenie i opór arystokracji. Reforma Solona nie zapobiegła zatem zadłużaniu się chłopów w przyszłości, ale i tak wielce ulżyła zbiedniałemu chłopstwu.

Wprowadzenie cenzusu majątkowego wolnej ludności Aten – podzielono ją na 4 klasy majątkowe. Prawa polityczne i obowiązki obywateli zależały odtąd od ich stanu majątkowego, nie zaś od pochodzenia. Ateńczycy podzieleni zostali na następujące klasy:

I. 

pentakosiomédimnoj – obywatele posiadający co najmniej 500 medimnów zboża lub 500 metretów oliwy;

II.

hippéis  – jeźdźcy, obywatele posiadający 300 miar dochodu;

III.

zeugítaj – posiadacze pary zwierząt pociągowych, mający 200 miar dochodu;

IV.

tétes – obywatele osiągający mniejszy od powyższych dochód, a także wyrobnicy nieposiadający ziemi.

Dostęp do urzędów mieli obywatele należący do trzech pierwszych klas, najwyższe urzędy (archontów i członków Areopagu) obsadzano należącymi do pierwszej klasy.

Zmiana egineckiego systemu miar i wag (obowiązującego dotąd w Attyce) na eubejski.

Utworzenie Rady Czterystu będącej przeciwwagą dla Areopagu.

Zwiększenie uprawnień zgromadzenia ludowego (ekklesía).

Kodyfikacja prawa.

Tradycja przypisuje Solonowi także utworzenie sądu ludowego (heliája) w celu prowadzenia spraw karnych i apelacji od wyroków urzędników w sprawach cywilnych. Członków sądu wybierano poprzez losowanie spośród wszystkich klas bez względu na pochodzenie i majątek.

Reformy Solona, choć ograniczone, stanowiły dla Ateńczyków znaczący krok ku większej demokracji.

Solon po wypełnieniu powierzonego mu zadania złożył urząd i opuścił Ateny. Zmarł ok. 560 r. przed Chr. w Atenach, a według niektórych badaczy na Cyprze.

WAŻNE DATY:
(lata przed Chrystusem)

494

objęcie przez Solona urzędu pierwszego archonta

494/493

początek reform Solona

ok. 460

śmierć Solona w Atenach lub na Cyprze

CYTATY Z SOLONA:

"Doświadczenie to suma błędów które popełniliśmy".
"Wielkie zadania trudno jest tak rozwiązać, aby zadowolić wszystkich".
"O zmarłych należy mówić tylko dobrze, albo nie mówić nic".
"Jeśli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał także rozkazywać".
"Nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią". (Nemo ante
  mortem beatus
)
"Nic ponad miarę". (Ne quid nimi)


powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia