Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

ZASTOSOWANIE KROPKI

Kropka to najczęściej (obok przecinka) stosowany znak interpunkcyjny. Podstawową funkcją kropki jest zamykanie zdania.

Kropkę stawiamy:

na końcu zdania pojedynczego, równoważnika zdania lub zdania złożonego, np.
Skończyłam czytać lekturę.
To bardzo ciekawy film.
Wiesz dobrze, że bardzo zależy mi na tym wyjeździe.

po skrócie, który jest początkową literą albo stanowią go początkowe litery skróconego wyrazu, np.
r. = rok
ul. = ulica
np. = na przykład
dyr. = dyrektor

po skrócie każdego słowa, jeżeli w nazwie wielowyrazowej drugi wyraz rozpoczyna się od samogłoski, np.
p.n.e. = przed naszą erą
m.in. = między innymi

po inicjałach, np. A.M., B.P., L.M.

w datach pisanych w całości cyframi arabskimi, np.
01.01.2007 r. – pierwszy stycznia 2007 roku

po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np.
Siedziałam w wagonie 2. klasy.

pomiędzy cyframi oznaczającymi godziny i minuty, np. 10.20, 22.45.

Nie stawiamy kropki:

w datach, w których miesiąc zapisany jest cyfrą rzymską lub słowami, np. 1 I 2007 r. lub 1 stycznia 2007 r.

po liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę, np.
Spotkamy się o 9 rano.

na stronach tytułowych: w tytułach książek, nazwie wydawcy, imieniu i nazwisku autora, miejscu wydania; po tytułach artykułów w czasopismach, gazetach

po tzw. żywej paginie, np. Uwagi ogólne

w podpisach, wywieszkach, wizytówkach, hasłach na afiszach, napisach na szyldach.

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia