Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640–1673), król polski od 1669 r., syn wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy z Zamoyskich. Dzięki sławie swego ojca, który mężnie walczył z Chmielnickim w czasie powstania kozackiego, Michał Korybut został wybrany na króla polskiego w 1669 r., po abdykacji i wyjeździe z Polski Jana II Kazimierza. Nowy król okazał się jednak słaby i nieudolny. Poprzez małżeństwo z Eleonorą Habsburżanką związał się z prohabsburskim stronnictwem magnatów. Przewodził mu podkanclerzy koronny Andrzej Olszowski, w rzeczywistości kierujący zamiast króla polityką Rzeczpospolitej. W 1672 r. zawiązano konfederację gołąbską, popierającą króla, skupiającą zwolenników sojuszu z Habsburgami sprzeciwiających się stronnictwu profrancuskiemu. W odpowiedzi na to, z inicjatywy hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego, została zawiązana profrancuska konfederacja szczebrzeszyńska, dążąca do detronizacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Spór między stronnictwami omal nie doprowadził do wybuchu wojny domowej. W 1672 r. na Polskę najechali Turcy i po zdobyciu Kamieńca Podolskiego wymusili na pogrążonej w wewnętrznych waśniach Rzeczpospolitej podpisanie haniebnego traktatu w Buczaczu. Sejm polski nie ratyfikował go jednak. Obie zwaśnione konfederacje zostały rozwiązane na sejmie pacyfikacyjnym w 1673 roku. Wkrótce Polska wznowiła działania wojenne przeciw Turcji i wojska dowodzone przez Jana Sobieskiego zadały wrogowi klęskę pod Chocimiem (1673). Król jednak nie dożył tej chwili, gdyż zmarł w przededniu bitwy.

WAŻNE DATY:

1669

koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski

1672

konfederacja gołąbska i szczebrzeszyńska

1672

najazd turecki na Polskę, traktat w Buczaczu

1673

śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego, bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Jana Sobieskiego nad Turkami

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia