Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Henryk IV Probus

Henryk IV Probus

Henryk IV Probus (1257–1290), książę wrocławski, krakowski od 1288 r., syn Henryka III Białego, księcia wrocławskiego, wnuk Henryka Pobożnego. W dzieciństwie przebywał na dworze króla czeskiego Przemysła Ottokara II. Kiedy w roku 1273 objął rządy w księstwie wrocławskim, wprowadził w nim zwyczaje zaobserwowane na praskim dworze, docenił również znaczenie miast i handlu. W 1274 r. Wrocław, oprócz innych przywilejów, jako pierwsze polskie miasto uzyskał prawo składu (przywilej, na mocy którego przejeżdżający przez miasto kupcy zobowiązani byli do wystawienia w nim na sprzedaż wszystkich swoich towarów). Wdzięczni mieszczanie udzielili Henrykowi poparcia w trwającym w latach 1274–87 ostrym sporze między nim a biskupem wrocławskim Tomaszem II. Spór miał swój początek w prowadzonej przez biskupa kolonizacji wiejskiej na terenach puszcz granicznych. Kilkunastoletni konflikt zakończył się pewnymi ustępstwami Henryka na rzecz Kościoła, zapewne w związku z dalekosiężnymi planami księcia. Henryk w 1280 r., złożył królowi niemieckiemu Rudolfowi hołd lenny ze Śląska. Na mocy testamentu Leszka Czarnego, w 1288 r. Henryk Probus został wezwany na tron w Krakowie, który dzięki poparciu mieszczan krakowskich utrzymał, mimo, że miał wśród możnych wielu przeciwników i musiał walczyć z księciem brzesko-kujawskim Władysławem Łokietkiem. Teraz jako władca Krakowa i potomek św. Jadwigi, podjął starania u papieża o uzyskanie korony polskiej. Realizację tego zamiaru przekreśliła nagła śmierć Henryka w 1290 r., prawdopodobnie na skutek otrucia. Przed śmiercią Henryk Probus, chcąc ułatwić zjednoczenie ziem polskich, zapisał księstwo krakowskie Przemysłowi II, władcy wielkopolskiemu, a księstwo wrocławskie Henrykowi III Głogowskiemu.

WAŻNE DATY:

1273

objęcie przez Henryka Probusa rządów w księstwie
wrocławskim

1274

prawo składu dla Wrocławia

1274

początek wieloletniego konfliktu Henryka z biskupem
wrocławskim Tomaszem II

1288

objęcie przez Henryka Probusa tronu krakowskiego

 

 

Poczet królów i książąt polskich

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia