ORTOGRAFIA

Obecnie w języku polskim obowiązują cztery ogólne zasady ortograficzne:

fonetyczna – wyrazy zapisujemy tak, jak je słyszymy (poszczególnym głoskom odpowiadają pojedyncze litery lub dwuznaki);

morfologiczna – wyrazy zapisujemy tak, aby zachowały związek ze swoimi formami pochodnymi, choć słyszymy je inaczej, np. wiózł (wiezie, wożę), a słyszymy "wiusł";

historyczna – wyrazy zapisujemy tak, jak nakazuje tradycja (zasada ta ma uzasadnienie w historii języka polskiego, dotyczy np. rz, h, ó niewymiennych);

umowna (konwencjonalana) – wyrazy zapisujemy tak, jak zostało to ustalone, np. pisownia wielkich i małych liter.

Oto podstawowe zagadnienia ortografii polskiej:

Pisownia ż/rz
Pisownia ch/h
Pisownia u/ó
Zastosowanie małej i wielkiej litery
Pisownia skrótów
Pisownia skrótowców
Pisownia łączna i rozdzielna oraz zastosowanie łącznika
Pisownia ę/ą, em/en, om/on
Pisownia i/j oraz ich połączeń 


powrót do początku strony