Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

TYPY WYBRZEŻY MORSKICH

LITOSFERA

Ukształtowanie poziome litosfery
na Świecie, w Europie, w Polsce

Ukształtowanie pionowe litosfery
na Świecie, w Europie, w Polsce

__________

Wybrzeże to pas terenu po obu stronach linii brzegowej, na którym dostrzegalne są skutki aktualnie trwających procesów brzegowych (np. działalności fal morskich, przyboju, prądów przybrzeżnych). Będąc nad morzem zaobserwować można najczęściej 2 typy wybrzeży:
- niskie, np. plaża,
- wysokie, np. klif.

Biorąc zaś pod uwagę genezę i przebieg linii brzegowej wyróżnić można wiele typów wybrzeży morskich, m.in. fiordowe, szkierowe (szerowe), riasowe, dalmatyńskie, mierzejowo-zalewowe, lidowo-lagunowe.

Wybrzeże fiordowe powstało w wyniku zalania dolin polodowcowych na terenach górskich (np. w Norwegii, na Grenlandii, w Chile).

wybrzeże fiordowe

Wybrzeże szkierowe (szerowe) charakteryzuje się “tysiącem” małych wysepek; powstało w wyniku częściowego zalania terenów pagórkowatych rzeźby polodowcowej (np. w Finlandii, Szwecji).

wybrzeże szkierowe

Wybrzeże riasowe powstało w wyniku zatopienia wylotowych odcinków dolin rzecznych ułożonych prostopadle lub skośnie do linii brzegowej (np. we Francji, Hiszpanii, Chinach).

Wybrzeże dalmatyńskie powstało poprzez zalanie pasm górskich ciągnących się równolegle do brzegu morza; kulminacje grzbietów tworzą łańcuchy wysp (np. w Chorwacji).

wybrzeże dalmatyńskie

Wybrzeże mierzejowo-zalewowe powstało poprzez odcięcie zatoki mierzeją utworzoną przez prąd przybrzeżny (np. na polskim wybrzeżu Bałtyku).

wybrzeże mierzejowo-zalewowe

Wybrzeże lidowo-lagunowe powstało na skutek odcięcia płytkiej zatoki od otwartego morza piaszczystym wałem przybrzeżnym; dzieje się tak tylko na wybrzeżach podlegających pływom morskim (np. Laguna Wenecka, Zatoka Meksykańska).

wybrzeże lidowo-lagunowe

powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia