Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki (1867–1946), chemik technolog, polityk, prezydent II RP. Urodził się 1 XII 1867 r. w Mierzanowie k. Ciechanowa. Był synem uczestnika powstania styczniowego. W czasie studiów na wydziale chemii Politechniki w Rydze, działał w konspiracyjnej polskiej organizacji socjalistycznej. W 1892 r. wyemigrował do Londynu, gdzie podjął współpracę z polskimi socjalistami. W 1896 r. poznał J. Piłsudskiego, z którym odtąd na trwałe związał się politycznie. W 1897 r. został asystentem na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, gdzie zasłynął jako wybitny chemik i wynalazca. Był twórcą nowej, przemysłowej metody produkcji kwasu azotowego. W 1912 r. został profesorem Politechniki Lwowskiej, gdzie otrzymał katedrę chemii fizycznej i elektrochemii technicznej, a w 1925 r. został rektorem tej uczelni. W tym samym roku przeniósł się do stolicy i podjął pracę naukową na Politechnice Warszawskiej. Był współtwórcą przemysłu chemicznego w niepodległej Polsce, wielokrotnie honorowany tytułami doktora honoris causa uczelni polskich i zagranicznych. W V 1926 r. J. Piłsudski dokonał przewrotu, w wyniku którego prezydent S. Wojciechowski został zmuszony do złożenia swego urzędu. Marszałek desygnował na to stanowisko I. Mościckiego. 4 VI 1926 r. na Zamku Królewskim w Warszawie I. Mościcki został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pełniąc ten urząd realizował linię polityczną Piłsudskiego. Po śmierci Marszałka (1935) skupiał wokół siebie tzw. grupę zamkową, pozostającą początkowo w konflikcie z grupą  E. Rydza-Śmigłego i Obozem Zjednoczenia Narodowego. W IX 1939 r. Mościcki został internowany do Rumunii, a urząd prezydenta przekazał W. Raczkiewiczowi. Zmarł w Szwajcarii w 1946 r.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia