Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

na Świecie, w Europie, w Polsce

Organizacje międzynarodowe to związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, wspólnoty, do których należą przedstawiciele różnych narodów. Ich zadaniem jest osiąganie wspólnych celów gospodarczych, politycznych, społecznych, naukowych, kulturowych i in. Służą do tego odpowiednie organy – wykonawcze, zarządzające, nadzorujące, kontrolne – posiadające trwałe kompetencje i uprawnienia, które jednocześnie tworzą strukturę danej organizacji.

Podstawowy podział organizacji międzynarodowych wyróżnia:
- organizacje rządowe (międzyrządowe, międzypaństwowe), np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, które działają na podstawie umów międzynarodowych, a ich członkami są całe państwa;
- organizacje pozarządowe, np. Czerwony Krzyż, Amnesty International, Greenpeace, Lekarze Bez Granic, które funkjonują w oparciu o nieformalne porozumienia niemające charakteru umów międzynarodowych; należeć do nich mogą różnego rodzaju instytucje oraz osoby fizyczne i prawne.

Uwzględniając terytorialny zasięg działania, wyróżnia się organizacje:
- powszechne, które zrzeszają (mogą zrzeszać) członków z całego świata, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych;
- regionalne, które skupiają państwa na ograniczonym terytorium, np. Unia Europejska.

Organizacje międzynarodowe klasyfikowane są także pod względem zakresu kompetencji i rodzaju prowadzonej działalności. Najważniejszą rolę odgrywają organizacje polityczne (dbają głównie o bezpieczeństwo państw członkowskich, np. NATO) i gospodarcze (działają na rzecz lepszego rozwoju gospodarczego swoich członków, np. Unia Europejska).
Ponadto istnieje ogromna ilość różnorodnych organizacji “branżowych”, które zajmują się określonymi dziedzinami życia. Dla przykładu wystarczy wymienić chociażby organizacje sportowe – wiodącą rolę odgrywa Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale poza nim praktycznie każda dyscyplina sportu ma swoje związki (np. FIFA na świecie, UEFA w Europie i PZPN w Polsce to organizacje zajmujące się piłką nożną).

 powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia