Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

ROLNICTWO na Świecie

ROLNICTWO
w Europie, w Polsce

WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA na Świecie
UPRAWA ROŚLIN na Świecie
HODOWLA ZWIERZĄT na Świecie
__________

WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA na Świecie

Korzystne warunki naturalne – dobre gleby i łagodny klimat – pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu), w delcie Nilu.
Później ekspansja człowieka objęła strefę klimatu umiarkowanego. W EuropieAmeryce Północnej wycięte zostały olbrzymie połacie lasów (głównie liściastych i mieszanych), a na ich miejscu powstały największe  kompleksy zwartych obszarów rolniczych.
Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze miała na celu pozyskanie terenów głównie pod grunty orne. Natomiast jako użytki zielone (łąki i pastwiska) najczęściej wykorzystywano występujące naturalnie stepy, sawanny, łąki wysokogórskie.
Na poniższej mapie kolorem zielonym oznaczono większe kompleksy terenów rolniczych na świecie.

użytki rolne na świecie mapa

Społeczno-gospodarcze warunki rozwoju rolnictwa są najlepsze w państwach rozwiniętych. Potwierdzają to m. in. wskaźniki dotyczące zużycia nawozów sztucznychmechanizacji rolnictwa. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach zużywa się coraz mniej nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Przyczyną tego jest wzrastające zapotrzebowanie na tzw. zdrową żywność (nie ulepszaną chemicznie). W jej produkcji specjalizują się głównie gospodarstwa z Niemiec, Szwajcarii i Skandynawii.

zużycie nawozów sztucznych na świecie mapa

mechanizacja rolnictwa na świecie mapa traktory ciągniki

Najkorzystniejsza sytuacja występuje w Europie Zachodniej, USAJaponii. Stosowany jest tam intensywny typ gospodarki rolnej, na co mogą sobie pozwolić jedynie kraje bogate – do osiągania dobrych wyników produkcji rolnej potrzebne są wysokie nakłady. W państwach tych wytwarzane są nadwyżki żywności, które przeznacza się na eksport. Wyjątek stanowi Japonia, która – pomimo prowadzenia bardzo zintensyfikowanej gospodarki rolnej – jest największym na świecie importerem żywności. Wynika to stąd, że na tamtejszych górzystych wyspach nie ma zbyt wielu terenów rolniczych, a potrzeby żywieniowe 120-milionowej społeczności japońskiej są znaczne.
Nieco inaczej sytuacja wygląda w sąsiednich Chinach, gdzie wyżywić trzeba 10-krotnie więcej ludności. Stosowany tam jest tzw. ogrodowy system upraw, będący szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego. Polega on na tym, że z jednej strony pod uprawy wykorzystuje się niemal każdy skrawek ziemi – poprzez np. tarasowanie stoków górskich, sztuczne nawadnianie – a z drugiej zaś strony zdecydowana większość prac polowych wykonywana jest ręcznie. W sumie daje to pożądany efekt, bo w ostatnich latach Chiny osiągnęły nawet niewielkie nadwyżki w produkcji żywności.
Natomiast największe nadwyżki w produkcji żywności, poza państwami Europy ZachodniejUSA, mają Kanada, AustraliaArgentyna.

Wysoki odsetek ludności pracującej w rolnictwie wskazuje na ekstensywny typ gospodarki rolnej (wyjątkiem są tu w/w Chiny). Potwierdza to poniższa mapa, na której wyraźnie widać największe zatrudnienie w rolnictwie w biednych państwach AfrykiAzji Południowej (warto przy okazji zwrócić uwagę, że mapa ta jest odbiciem mapy przedstawiającej stopień mechanizacji – im więcej maszyn w rolnictwie tym mniej ludności rolniczej i na odwrót).

zatrudnienie w rolnictwie na świecie mapa

Duże zatrudnienie w niedoinwestowanym, mało wydajnym rolnictwie to efekt słabego rozwoju gospodarczego krajów "biednego południa", a także niezbyt korzystnych warunków naturalnych. Jeśli dodać do tego jeszcze wysoki przyrost naturalny, to uzyskać można odpowiedź na pytanie dlaczego wyżywienie nadal jest tam podstawowym problemem. Najgorsza pod tym względem sytuacja panuje w Somalii, Etiopii, Erytrei, Kenii, Tanzanii, Mozambiku, AngoliZambii (Afryka), Afganistanie, Korei PółnocnejMongolii (Azja) oraz na Haiti (Ameryka Północna).
__________

UPRAWA ROŚLIN na Świecie

MAPY ROZMIESZCZENIA UPRAW

Mapa obrazuje rozmieszczenie na świecie ważniejszych upraw.
Przedstawione poniżej wykresy pokazują państwa przodujące w zbiorach poszczególnych upraw.

ZBOŻA
pszenicaryżkukurydzajęczmieńżyto i owiesproso i sorgo

ROŚLINY BULWIASTE
ziemniakibatatymaniok

ROŚLINY CUKRODAJNE
trzcina cukrowaburaki cukrowe

ROŚLINY OLEISTE
palma oleistapalma kokosowasojarzepak i słonecznikoliwki i orzeszki ziemne

WARZYWA I OWOCE

UŻYWKI
kawa i kakaoherbata i tytoń

ROŚLINY WŁÓKNISTE
bawełnajuta, len i konopie

Blisko połowa globalnych zbiorów zbóż przypada na 3 kraje: Chiny, USAIndie. O ile w Chinach i Indiach istnieje duże zapotrzebowanie na zboże (w dwóch tych państwach mieszka 1/3 całej ludności świata), o tyle w Stanach Zjednoczonych powstają znaczne nadwyżki, które przeznacza się na eksport.
Kolejne miejsca wśród największych producentów zbóż zajmują: Rosja, Indonezja, Brazylia, Francja.
Polsce przypadło 20 miejsce z 1,2% udziału w światowych zbiorach.

zbiory zbóż na świecie diagram

 zbiory pszenicy na świecie wykres

zbiory ryżu na świecie wykres państwa

zbiory kukurydzy na świecie wykres państwa

zbiory jęczmienia na świecie wykres państwa

zbiory żyta owsa na świecie wykres państwa

zbiory prosa sorgo na świecie wykres państwa

zbiory ziemniaków na świecie wykres państwa

zbiory batatów na świecie wykres państwa

zbiory manioku na świecie wykres państwa

zbiory trzciny cukrowej na świecie wykres państwa

zbiory buraków cukrowych na świecie wykres państwa

uprawa zbiory palmy oleistej na świecie wykres państwa

uprawa zbiory orzechów palmy kokosowej na świecie wykres państwa

uprawa zbiory soi na świecie wykres państwa

uprawa zbiory rzepaku słonecznika na świecie wykres państwa

uprawa zbiory oliwek orzeszków ziemnych na świecie wykres państwa

uprawa zbiory warzyw owoców na świecie wykres państwa

uprawa zbiory kawy kakao na świecie wykres państwa

uprawa zbiory herbaty tytoniu na świecie wykres państwa

uprawa zbiory bawełny na świecie wykres państwa

uprawa zbiory juty lnu konopii na świecie wykres państwa len
__________

HODOWLA ZWIERZĄT na Świecie

MAPY ROZMIESZCZENIA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Mapa obrazuje rozmieszczenie na świecie ważniejszych zwierząt hodowlanych.
Przedstawione poniżej wykresy pokazują państwa przodujące w hodowli poszczególnych zwierząt.

bydło
trzoda chlewna
owce
kozy
konie i wielbłądy

hodowla bydła na świecie wykres państwa

hodowla trzody chlewnej na świecie wykres państwa

hodowla owiec na świecie wykres państwa

hodowla kóz na świecie wykres państwa kozy

hodowla koni wielbłądów na świecie wykres państwa

 powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia