Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Alcybiades, Alkibiades
(ur. ok. 450 r. przed Chr., zm. 404 r. przed Chr.)

Wódz i polityk ateński, pochodził z arystokratycznego rodu Alkmeonidów.

Po śmierci ojca (447 r. przed Chr.) Alcybiades wychowywany był przez swego wuja Peryklesa. Był także uczniem i przyjacielem wielkiego filozofa Sokratesa. Już w młodości dał się poznać jako człowiek niezwykle ambitny i utalentowany, ale także niepozbawiony wad i często popadający w konflikt z normami moralnymi.


J.B. Renault, Sokrates wyrywający Alcybiadesa z objęć zmysłowych uciech

422 r. przed Chr. Alcybiades stanął na czele stronnictwa radykalnych demokratów, a w 420 r. przed Chr. został wybrany na urząd stratega. W 415 r. przed Chr. namówił Ateńczyków do wysłania wojska na Sycylię i zaatakowania Syrakuzów, zerwał tym samym pokój Nikiasza z 421 r. przed Chr. (zawarty podczas toczącej się od 431 r. przed Chr. wojny peloponeskiej). Alcybiades został wyznaczony na jednego z dowódców wyprawy sycylijskiej, jednak wkrótce po jej rozpoczęciu został oskarżony o zbezczeszczenie posągów Hermesa (herm) w Atenach i otrzymał rozkaz powrotu do miasta. Zamiast stanąć przed ateńskim sądem Alcybiades uciekł do Sparty, gdzie zaczął doradzać niedawnym wrogom jak walczyć z Ateńczykami. Dzięki jego planom strategicznym Sparta odniosła na Sycylii zwycięstwo, a dla Ateńczyków wyprawa zakończyła się katastrofą. 
Później Alcybiades pośredniczył w rozmowach z Persami, a także namówił niektóre miasta Azji Mniejszej do wystąpienia ze Związku Morskiego. Wkrótce jednak poróżnił się ze Spartanami, następnie  próbował skłonić satrapę perskiego Tissafernesa, sprzyjającego dotąd Sparcie, by opowiedział się po stronie Aten. Uzyskawszy przebaczenie rodaków, powrócił do Aten, gdzie w 411 r. przed Chr. objął dowództwo nad flotą i poprowadził działania wojenne w rejonie cieśniny Hellespont (Dardanele). Rok później (410 r. przed Chr.) pokonał flotę spartańską w bitwie pod Kyzikos. W 407 r. przed Chr. został wybrany na urząd stratega z nieograniczonymi kompetencjami, po czym otrzymał dowództwo nad całą armią ateńską i jej sprzymierzeńcami. Jednakże po klęsce floty ateńskiej w bitwie morskiej u przylądka Notion (406 r. przed Chr.), za którą go obwiniano, został odwołany i wycofał się z życia politycznego.


Trirema – starożytny grecki okręt wojenny

Po zakończeniu wojny peloponeskiej (404 r. przed Chr.) Alcybiades, obawiając się zemsty Spartan, uszedł do perskiego satrapy do Azji Mniejszej, ale nie znalazł tam schronienia bowiem ów satrapa,  zapewne z inspiracji Sparty, kazał go zamordować.


M. de Napoli, Śmierć Alcybiadesa

WAŻNE DATY:
(lata przed Chrystusem)

431–404

wojna peloponeska

421

pokój Nikiasza

420

objęcie urzędu stratega przez Alcybiadesa

415

początek wyprawy sycylijskiej; oskarżenie Alcybiadesa i jego ucieczka do Sparty

411

powrót Alcybiadesa do Aten i objęcie dowództwa nad flotą

410

bitwa pod Kyzikos

407

mianowanie Alcybiadesa strategiem z nieograniczonymi kompetencjami

406

klęska floty ateńskiej pod Notion, odebranie Alcybiadesowi dowództwa

404

zakończenie wojny peloponeskiej; ucieczka Alcybiadesa do Persji; zamordowanie Alcybiadesa


powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia