Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku
Przyroda > Mapa > Od szkicu do planu

Od szkicu do planu

Słowa kluczowe:
- szkic
- plan
- mapa
- legenda

Co to jest szkic?

Szkic to odręczny rysunek pokazujący ogólne rozmieszczenie najważniejszych obiektów na danym obszarze. Często stanowi on podstawę do wykonania bardziej dokładnego rysunku, np. planu.
Do szkicowania zwykle używa się ołówka, ponieważ łatwo można wtedy dokonywać wielu poprawek, a to zawsze jest konieczne.

A tak wygląda szkic naszej klasy.

Mapy i plany obrazują teren, tak jakbyśmy go oglądali z góry. Nie zawsze jednak mamy możliwość obejrzenia danego obszaru z wysokości, toteż przy szkicowaniu bardzo przydaje się wyobraźnia.

Każdy szkic powinien mieć swoją przybliżoną skalę, którą dobiera się na początku rysowania, tak aby później zmieścić się z całym rysunkiem na kartce papieru. Najlepiej jest zmierzyć krokami maksymalne rozmiary szkicowanego obszaru (w tym przypadku długość i szerokość klasy), a następnie dopasować liczbę kroków do ilości kratek na papierze.
Na powyższym szkicu przyjęto, że 1 krok odpowiada 2 kratkom, czyli 1 kratka to pół kroku.

Co to jest plan?

Słowo "plan" ma kilka znaczeń, np. plan lekcji, plan działania (chodzi tu o rozkład, kolejność zajęć). "Plan" jest to też dokładny i szczegółowy rysunek obrazujący niewielki fragment powierzchni Ziemi.
Jeszcze kilkanaście lat temu plany rysowało się ręcznie, specjalistycznymi przyrządami kreślarskimi. Obecnie wykonuje się je za pomocą graficznych programów komputerowych.

Tak wygląda plan naszej klasy.

  Przy jego wykonywaniu korzystano ze zrobionego uprzednio szkicu. Rozmiary wszystkich obiektów i odległości między nimi tym razem zostały już dokładnie pomierzone przy pomocy taśmy mierniczej. Następnie wyniki tych pomiarów przeliczono zgodnie z przyjętą skalą planu.

Na przykład:

 1. zmierzony rozmiar blatu ławki uczniowskiej to 120 x 60 cm,
 2. skala planu to 1 : 60,
 3. zatem rozmiar blatu na planie jest 60 razy mniejszy niż w rzeczywistości,
  czyli wynosi 2 x 1 cm.

Bardzo ważną częścią planu jest legenda. Objaśnione w niej są wszystkie znaki, symbole, obiekty występujące na rysunku.

Czy wiesz, że?
 • Plany używane są w geodezji, budownictwie, komunikacji, architekturze, urbanistyce, zagospodarowaniu przestrzennym i wielu innych dziedzinach życia.

 • W geodezji przyjmuje się, że planami są rysunki w skalach większych
  niż 1 : 10 000, czyli np. 1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 500. Natomiast obrazy powierzchni Ziemi w skalach mniejszych niż 1 : 10 000 (np. 1 : 50 000,
  1 : 100 000, 1 : 1 000 000, 1 : 40 000 000) to mapy.

 • Dostępne w księgarniach plany miast często mają skale mniejsze niż 1 : 10 000
  (np. 1 : 15 000, 1 : 20 000). Zatem powinny się one nazywać mapami miast; jednak w powszechnym użyciu jest potoczna nazwa "plan miasta", bez względu na jego skalę.

powrót na początek strony

Zobacz także
Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia