Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

| A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |

S

Satelita naturalny (księżyc) ciało niebieskie krążące wokół planety. Przykładem satelity naturalnego jest Księżyc (pisany z dużej litery), który krąży wokół Ziemi.

Satelita sztuczny – stworzony przez człowieka obiekt latający, który został wysłany
w kosmos i gdzie krąży wokół ciała niebieskiego. Przykładem mogą być krążące wokół Ziemi satelity telekomunikacyjne.

Sawanna – strefa krajobrazowa charakterystyczna dla klimatu podrównikowego. Składa się na nią głównie roślinność trawiasta oraz pojedyncze krzewy i drzewa.

Sfera niebieska (niebo) – powierzchnia teoretycznej (nieistniejącej) kuli, na której obserwowane są ciała niebieskie. Obserwator znajduje się w środku tej kuli i stojąc na powierzchni Ziemi widzi tylko połowę sfery niebieskiej.

Siatka geograficzna – układ umownych linii na powierzchni Ziemi, złożony
z południkówrównoleżników.

Siatka kartograficzna – obraz siatki geograficznej na mapie.

Skala – stopień zmiany rozmiarów modelu (obrazu) w stosunku do rzeczywistych rozmiarów przedstawianego obiektu.

Skala mapy – stopień pomniejszenia obrazu powierzchni Ziemi na mapie.

Skała – naturalny zespół minerałów, będący odrębną jednostką w budowie
skorupy ziemskiej. Ze względu na pochodzenie skały dzielą się na magmowe, osadowemetamorficzne (przeobrażone).

Składniki pogody – temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie, wilgotność powietrza, zjawiska pogodowe (burza, gradobicie, trąba powietrzna, tęcza, zorza polarna i in.).

Skorupa ziemska – zewnętrzna, skalna powłoka kuli ziemskiej o grubości od kilku
do kilkudziesięciu kilometrów (maksymalnie 70 km).

Skraplanie – przechodzenie substancji ze stanu gazowegociekły.

Słońcegwiazda najbliższa Ziemi, stanowiąca centrum Układu Słonecznego. Jest to wielka kula gazowa (złożona głównie z wodoru i helu), wytwarzająca olbrzymie ilości energii, co możemy odczuć w postaci światłaciepła. Słońce ma 1 mln 392 tys. km średnicy, czyli jest 109 razy większe od Ziemi. Jego odległość od naszej planety wynosi 149 mln km.

Smog – ciemnoszara mgła, która tworzy się nad miastami w wyniku zwiększonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Stan skupienia - forma występowania danej substancji. Tradycyjnie wyróżnia się
3 stany skupienia: ciało stałe, cieczgaz. W XX w. dodano nowy: plazmę.
Stan skupienia charakteryzuję podstawowe cechy fizyczne i zależy od struktury mikrocząstkowej (atomowej).

Step – strefa krajobrazowa typowa dla ciepłej odmiany klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Zazwyczaj jest to rozległa równina porośnięta trawą.

Sublimacja – przechodzenie substancji ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy.

Szelf – podmorskie przedłużenie powierzchni kontynentu. Szelf jest zalany wodami płytkich mórz przybrzeżnych, o głębokości do około 200 m.

Szerokość geograficzna – kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem ziemskim przechodzącym przez dany punkt na powierzchni Ziemi. W zależności
od położenia owego punktu (na półkuli północnej lub południowej) wyróżnia się szerokość geograficzną północną lub południową.

Szkic – odręczny rysunek przedstawiający ogólne rozmieszczenie ważniejszych obiektów na danym obszarze.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia