Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

| A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |

W

Wąwóz – sucha, głęboka i wąska dolina o stromych zboczach.

Wiatr - poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza. Powstaje na skutek różnicy ciśnienia atmosferycznego.

Widnokrąg – fragment powierzchni Ziemi rozciągający się wokół obserwatora
i widoczny dla niego. W terenie otwartym ma on kształt koła. Termin widnokrąg często mylony jest z pojęciem horyzont.

Wieś – mała jednostka osadnicza o rozproszonej zabudowie. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnictwem.

Wilgotność powietrza – wyrażana w procentach zawartość pary wodnej
w powietrzu.

Wschód Słońca – moment, w którym Słońce przekracza linię widnokręgu i pojawia się na horyzoncie.

Współrzędne geograficzne – długość geograficznaszerokość geograficzna.
Są to parametry liczbowe wyrażone w stopniach kątowych, służące do dokładnego określenia położenia dowolnego punktu na powierzchni Ziemi.

Wszechocean – słona powłoka wodna pokrywająca większą część kuli ziemskiej (71%). Dzieli się na 4 oceany, a te z kolei na mniejsze jednostki: morza, zatoki, cieśniny i in.

Wszechświat (Kosmos) – cała czasoprzestrzeń wraz zawartą w niej materią
i energią.

Wulkan – miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, a także gazy wulkaniczne. Wulkan zazwyczaj ma kształt stożka.

Wybrzeże – wąski pas lądu wzdłuż linii brzegowej, na którym zaznacza się działanie fal morskich. Niekiedy terminu wybrzeże używa się także w odniesieniu do jeziorrzek.

Wydma – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Wydmy najczęściej powstają na pustyniach oraz w rejonie wybrzeży morskich.

Wysokość bezwzględna – wysokość terenu odniesiona do poziomu morza.

Wysokość względna – wysokość terenu odniesiona do dowolnego poziomu,
np. wysokość pagórka mierzona od jego podstawy.

Wyspa – część lądu (nie będąca odrębnym kontynentem) otoczona ze wszystkich stron wodą.

Wyżyna – zwarty i na ogół pofałdowany obszar leżący powyżej 300 metrów
nad poziomem morza. W Polsce, ze względu na niezbyt urozmaiconą rzeźbę terenu, do wyżyn zalicza się obszary o wysokościach od 200 do 500 m n. p. m.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia