Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

| A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |

U

Układ Słoneczny – układ związanych ze sobą ciał niebieskich, w którym centralną pozycję zajmuje Słońce. Wokół tej gwiazdy krążą planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Ponadto w Układzie Słonecznym występują jeszcze satelity, planety karłowate, planetoidy, meteoroidy, komety oraz materia pyłowo-gazowa.

Ukształtowanie pionowe (rzeźba terenu) – zróżnicowanie wysokościowe powierzchni Ziemi. Wielkimi formami pionowego ukształtowania terenu są np. góry, wyżyny, niziny, kotliny, a mniejszymi równiny, płaskowyże, doliny, wąwozy i in.

Ukształtowanie poziome – kształt powierzchni Ziemi wyznaczony przez linię brzegową. Formami ukształtowania poziomego są m. in. wyspy i półwyspy (na lądzie) oraz zatokicieśniny (na morzu).

Ultrafiolet - to promieniowanie elektromagnetyczne niewidzialne dla ludzkiego oka, emitowane m.in. przez Słońce. Powoduje m.in. zmianę barwy naszej skóry – opaleniznę.

Usługi – jeden z 3 głównych działów gospodarki narodowej (obok przemysłurolnictwa). Obejmuje pozaprzemysłową i pozarolniczą działalność człowieka mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych ludzi. Usługi dzielą się na materialne (np. transport, łączność, handel, rzemiosło, turystyka i in.) i niematerialne (np. służba zdrowia, edukacja, obrona narodowa, administracja państwowa i in.).

Użytki rolne – tereny wykorzystywane do produkcji rolnej. Wyróżnia się
3 główne rodzaje użytków rolnych: grunty orne, użytki zielone (łąki
i pastwiska) oraz plantacje wieloletnie (np. sady).

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia