Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

| A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |

R

Regiel – zwyczajowa nazwa lasu rosnącego w górach. Wyróżniony został regiel dolny, czyli las mieszany (z przewagą buków, jodeł, świerków) oraz regiel górny,
czyli las iglasty (z dominacją świerków).

Resublimacja – przejście ze stanu gazowego (pary) bezpośrednio w stan stały.

Rezerwat przyrody – niewielki obszar o cennych walorach przyrodniczych, wyodrębniony dla ochrony zazwyczaj jednego elementu środowiska. Wyróżnia się
m. in. rezerwaty leśne, stepowe, wodne, krajobrazowe.

Rolnictwo – jeden z 3 głównych działów gospodarki narodowej (obok przemysłuusług). Obejmuje działalność człowieka mającą na celu wytworzenie żywności w oparciu o zasoby naturalne Ziemi. Na produkcję rolną składa się uprawa roślinhodowla zwierząt.

Równik – najdłuższy równoleżnik.

Równina – płaski lub bardzo nieznacznie pofałdowany obszar, leżący na nizinie. Równina położona na większych wysokościach nosi nazwę płaskowyżu.

Równoleżnik – umowna linia na powierzchni Ziemi prostopadła do południków,
wyznaczająca kierunek wschodni i zachodni. Wraz z południkami równoleżniki tworzą siatkę geograficzną.

Równonoc – doba, w której dzień i noc są sobie równe i trwają po 12 godzin.
W Polsce ma ona miejsce 2 razy w roku: 21 marca (równonoc wiosenna)
i 23 września (równonoc jesienna). W tych dniach następuje zmiana pór roku, rozpoczynają się odpowiednio wiosna i jesień.

Rów tektoniczny – podłużne zagłębienie w powierzchni Ziemi lub w dnie oceanu, powstałe w wyniku gwałtownych ruchów skorupy ziemskiej. Wszystkie rowy tektoniczne mają strome stoki i znaczne głębokości.

Rtęć – ciekły metal o symbolu chemicznym Hg, bardzo często wykorzystywany do konstrukcji termometrów.

Ruchy górotwórcze (orogeniczne) – rozległe ruchy skorupy ziemskiej trwające miliony lat i prowadzące do powstania gór.

Rzeka – naturalnie płynący ciek wodny. Termin ten zazwyczaj używany jest w odniesieniu do dużych cieków; mniejsze nazywane są potokami, strumieniami, strugami.

Rzeźba terenu (ukształtowanie pionowe) – zróżnicowanie wysokościowe
powierzchni Ziemi. Wielkimi formami rzeźby terenu są np.  góry, wyżyny, niziny, kotliny, a mniejszymi równiny, płaskowyże, doliny, wąwozy i in.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia