Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

| A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |

K

Klif – wysoka forma wybrzeża. Stromy stok lądu bezpośrednio dochodzący do morza.

Klimat - przeciętne, typowe stany atmosfery, które powtarzają się corocznie
na określonych obszarach.

Kocioł polodowcowy – duże, półkoliste zagłębienie terenu, powstałe w górach, w miejscu gromadzenia się mas lodu. Po ustąpieniu lodowca kotły polodowcowe bardzo często wypełniała woda i w ten sposób stawały się one jeziorami, np. Morskie Oko w Tatrach.

Kometaciało niebieskie krążące wokół gwiazdy po bardzo wydłużonej orbicie. Charakterystyczne elementy komety to jej jądro i warkocz. Najbardziej znana jest Kometa Halleya, którą można obserwować z powierzchni Ziemi co 76 lat.

Komunikacja – duża gałąź gospodarki narodowej zaliczana do działu usług.
Dzieli się na transport (przewóz ludzi i towarów) oraz łączność (przesyłanie informacji).

Kontynent – wielki obszar lądowy otoczony przez oceanymorza. Na Ziemi wyróżniono 6 kontynentów: Afrykę, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Antarktydę, Australię i Oceanię oraz Eurazję. Bardzo często Eurazja dzielona jest na 2 odrębne kontynenty (części świata): Europę i Azję.

Konurbacja – rodzaj aglomeracji, na którą składa się kilka (kilkanaście) miast
o podobnej wielkości, bez wyraźnej dominacji jednego ośrodka. W Polsce przykładem może być konurbacja górnośląska, w skład której wchodzą m. in. Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Chorzów.

Kosodrzewina – gatunek sosny tworzący krzaczaste zarośla w wyższych partiach gór (1200-1800 m n. p. m.).

Kotlina – duże obniżenie terenu o wypłaszczonym dnie, otoczone górami
lub wyżynami.

Kraj (państwo) – organizacja polityczna obejmująca zakresem swego działania ogół społeczeństwa, które zamieszkuje określony obszar, wyznaczony przez granice państwowe.

Krajobraz – ogólny wygląd powierzchni Ziemi, uwzględniający jej ukształtowanie poziomepionowe oraz pokrycie terenu. Wyróżnia się krajobrazy naturalne (przyroda nie zmieniona działalnością człowieka) i przeobrażone.

Krasskalne formy na powierzchni i wewnątrz Ziemi powstałe w wyniku działania procesów krasowych.

Krasowe procesy – rozpuszczająca działalność wód na skały, najczęściej wapienne.

Krew – płyn ustrojowy krążący w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych kręgowców. Składa się z płynnego osocza oraz krwinek białych (leukocyty), krwinek czerwonych (erytrocyty), płytek krwi (trombocyty) i in. Główną funkcją krwi jest rozprowadzanie w organiźmie tlenu i substancji odżywczych.

Księżyc – naturalny satelita Ziemi. Krąży w odległości około 384 tys. km od naszej planety. Jego średnica wynosi 3476 km, czyli nieco ponad 1/4 średnicy Ziemi.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia