Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku
Przyroda > Polska > Miejsce Polski na świecie i w Europie

Miejsce Polski na świecie i w Europie

Słowa kluczowe:
państwo (kraj)
- granica państwa

Co to jest Polska?

Polska jest państwem (krajem), w którym żyjemy. Na całym świecie są 193 państwa – ich wykaz oraz podstawowe informacje na temat każdego z nich możesz znaleźć tutaj.

Według definicji państwo to organizacja polityczna obejmująca zakresem swojego działania całe społeczeństwo zamieszkujące dane terytorium. Na czele każdego państwa stoją jego władze – w Polsce są to m.in.:

 • prezydent
 • premier i jego rząd złożony z ministrów,
 • parlament składający się z sejmu (w którym zasiadają posłowie) i senatu (w którym zasiadają senatorowie).

Miasto będące siedzibą władz państwowych jest zazwyczaj stolicą kraju – stolica Polski to Warszawa.

Nadrzędnym zadaniem władz każdego państwa jest stworzenie jak najlepszych warunków życia dla swoich mieszkańców. Władze państwowe reprezentują także dany kraj w kontaktach z innymi państwami.

W którym miejscu świata znajduje się Polska?

Polska leży w środkowej części Europy. Europa jest jednym z 7 kontynentów, jakie znajdują się na świecie – patrz rozdział Kontynenty i oceany Ziemi.

 

A gdzie zaczyna i kończy się nasz kraj? Co jest poza Polską?

Zasięg terytorialny każdego państwa wyznaczają granice: lądowe, morskie.

Polska ma 3071 km granic lądowych i 440 km granicy morskiej. Za granicami lądowymi znajdują się inne państwa, czyli sąsiedzi. Nasz kraj sąsiaduje w ten sposób z 7 następującymi państwami (w nawiasie długość granicy):

 • na zachodzie z Niemcami (467 km),
 • na południu z Republiką Czeską (796 km) i Słowacją (541 km),
 • na wschodzie z Ukrainą (535 km) i Białorusią (418 km),
 • na północnym wschodzie z Litwą (104 km),
 • na północy z Federacją Rosyjską, a konkretnie z niewielką jej częścią tj. Obwodem Kaliningradzkim (210 km).

Za granicę morską przyjmuje się linię na morzu biegnącą w odległości 12 mil morskich (około 22 km) od linii brzegowej. Polska ma 440 km granicy morskiej na Morzu Bałtyckim; dla porównania długość linii brzegowej wynosi 775 km, składają się na nią m.in. wyspymierzeje.

Po drugiej stronie Bałtyku znajduje się Szwecja – nasz zamorski "sąsiad". Pomiędzy Polską a Szwecją leży wyspa Bornholm, która stanowi część terytorium Danii (patrz mapa powyżej).

Czy Polska jest krajem dużym czy małym, biednym czy bogatym?

Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2. Wśród wszystkich państw jest to średnia wielkość, która daje nam 68 miejsce na świecie. Natomiast w Europie zaliczamy się do krajów raczej dużych – zajmujemy tu 9 miejsce. Więcej danych dotyczących powierzchni państw znaleźć można tutaj.

Liczba ludności Polski w 2010 roku wynosiła 38 mln 167 tys. Daje nam to
32 miejsce na świecie i 8 w Europie.
Więcej danych dotyczących liczby ludności państw znaleźć można tutaj.

Podobnie jak w przypadku powierzchni i liczby ludności, także i pod względem zamożności nasz kraj zalicza się do światowych średniaków – zajmujemy 48 miejsce. Miarą zamożności każdego państwa jest roczna wartość Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2009 roku w Polsce wyniosła ona około 35,2 tys. zł.
W najbogatszych krajach (Luksemburgu, Norwegii, Danii, Szwajcarii) wartość PKB przekracza 50 tys. dolarów amerykańskich [$]. Natomiast w państwach najbiedniejszych (głównie afrykańskich) na 1 mieszkańca przypada rocznie mniej niż 200 $.
Więcej danych dotyczących Produktu Krajowego Brutto znaleźć można tutaj.

Czy wiesz, że?
 • Każde państwo posiada swoje symbole narodowe: flagę, godłohymn.

 • Przed 1991 rokiem Polska graniczyła tylko z 3 państwami: Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD), Czechosłowacją (CSRS) i Związkiem Radzieckim (ZSRR).

 • Od kilku lat liczba ludności naszego kraju stale spada. Wywołane to jest
  małą liczbą urodzeń, a także licznymi wyjazdami zarobkowymi Polaków
  do bogatszych krajów Europy Zachodniej.

powrót na początek strony

Zobacz także
Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia