| A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |

A

Aerozol – zawiesina drobnych cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu.

Aglomeracja – kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miast leżących blisko siebie
i tworzących jeden obszar zabudowany. Typowa aglomeracja składa się z jednego głównego ośrodka i wielu mniejszych, położonych wokół (np. aglomeracja warszawska). Natomiast skupisko kilku miast o podobnej wielkości to konurbacja.

Archipelag – grupa wielu wysp leżących blisko siebie.

Atmosfera ziemska – powłoka gazowa otaczająca Ziemię, składająca się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem.