Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

OCHRONA ŚRODOWISKA

na Świecie, w Europie, w Polsce

Od zarania ludzkości działalność człowieka na Ziemi w rozmaity sposób wpływała na środowisko przyrodnicze. Częstokroć wpływ ten miał charakter niszczący – ludzie, osiedlając się karczowali lasy, krzewy, zarośla i inną roślinność, natomiast by zdobyć pożywienie czy odzienie, zabijali zwierzęta.
Postępujący wzrost liczby ludności oraz stały rozwój sposobów wykorzystania środowiska naturalnego powodowały coraz większą jego degradację. Momentem przełomowym okazała się rewolucja przemysłowa sprzed 200 lat, która zapoczątkowała, trwający do dziś, proces niszczenia przyrody na wielką skalę.
Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady tego niszczenia:
- przemysł zanieczyszcza powietrze poprzez emisję szkodliwych gazów, np. dwutlenku węgla i dwutlenku siarki;
- na potrzeby przemysłu wycinane są olbrzymie połacie lasów, w tym amazońskich lasów równikowych, które uznawane są za zielone płuca Ziemi;
- przemysł i gospodarstwa domowe zanieczyszczają wody powierzchniowe ściekami;
- w rolnictwie używa się nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, które zatruwają wody podziemne i gleby;
- transport samochodowy emituje w spalinach trujące gazy (związki azotu, węgla, ołowiu);
- częste awarie tankowców kończą się wyciekiem ropy i skażeniem wód morskich;
- radioaktywne odpady z elektrowni atomowych powodują napromieniowanie organizmów żywych, co wywołuje choroby i prowadzi do powolnego ich obumierania.

W związku z powyższym zrodziła się potrzeba szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony przyrody. Niekontrolowany i nieograniczony rozwój gospodarczy szybko doprowadziłby do całkowitej zagłady środowiska naturalnego, które jest przecież absolutnie niezbędne do życia człowieka – dostarcza czystego powietrza i zdrowej żywności.

Współcześnie funkcjonujące formy ochrony przyrody można ogólnie podzielić na dwie grupy:
- obejmowanie ochroną prawną – odnosi się do szczególnie cennych obszarów lub pojedynczych obiektów środowiska naturalnego, a także gatunków roślin i zwierząt, którym nadawany jest specjalny status, np. parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, gatunku chronionego;
- działania bezpośrednio ograniczające degradację środowiska – utylizacja odpadów, oczyszczanie ścieków, spalin i innych szkodliwych substancji odprowadzanych do hydrosfery, atmosfery czy pedosfery.

powrót na początek strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia