Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

OKRES ZABORÓW

 1797

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

 1806

powstanie wielkopolskie; organizowanie polskiego wojska; wkroczenie armii  francuskiej

 1807

traktat w Tylży, utworzenie Księstwa Warszawskiego

1808 –

udział polskich oddziałów w kampanii hiszpańskiej Napoleona

1809 –

bitwa pod Raszynem; powiększenie Księstwa Warszawskiego o część obszaru zaboru austriackiego

1812 –

udział wojska polskiego w wyprawie Napoleona na Rosję

1813 –

bitwa pod Lipskiem

1814–15 –

kongres wiedeński, utworzenie Królestwa Polskiego, ustanowienie Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej

1817 –

początki polskich tajnych związków (m.in. Towarzystwa Filomatów w Wilnie)

1819–1820 –

Wolnomularstwo Narodowe w Królestwie Polskim

1820 –

początek działalności Związku Kosynierów w Wielkopolsce

1821 –

utworzenie Narodowego Towarzystwa Patriotycznego w Królestwie

1823 –

ustawa uwłaszczeniowa w Wielkim Księstwie Poznańskim

1829 –

koronacja cara Mikołaja I w Warszawie

1830–31 –

powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska

1831 –

bitwa pod Grochowem; Wielka Emigracja po upadku powstania

1832 –

początek namiestnictwa Paskiewicza w Królestwie Polskim; Towarzystwo Demokratyczne Polskie na emigracji

1836 –

ukaz carski o rewizji tytułów szlacheckich

1844 –

utworzenie Towarzystwa Rolniczego w Poznaniu

1846 –

powstanie krakowskie, rabacja galicyjska pod wodzą Jakuba Szeli; likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej

1848 –

uwłaszczenie chłopów w Galicji; powstanie wielkopolskie

1849 –

wcielenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego do Królestwa Pruskiego

1858 –

utworzenie Towarzystwa Rolniczego w Warszawie

1860 –

pogrzeb generałowej Sowińskiej; pierwsze manifestacje patriotyczne w Warszawie

1861 –

masakra patriotycznej demonstracji w Warszawie

1863–64 –

powstanie styczniowe

1864 –

ukaz carski o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie

1872–1887 –

kulturkampf (walka z Kościołem katolickim) w zaborze pruskim

1885 –

tzw. rugi pruskie

1894 –

założenie w zaborze pruskim Hakaty, organizacji popierającej germanizację

1901 –

strajk szkolny we Wrześni

1905 –

rewolucja w Królestwie Polskim; ukazy carskie łagodzące represje wobec Polaków w zaborze rosyjskim

1910 –

początek organizacji paramilitarnych w Galicji (m.in. organizacji strzeleckich)

1914–18 –

I wojna światowa

1914 –

utworzenie Legionów Polskich; powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego; powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej

1916 –

uchwalenie Aktu 5 listopada przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier

1917 –

tzw. kryzys przysięgowy w Legionach Polskich, aresztowanie Józefa Piłsudskiego przez Niemców; utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie (potem z siedzibą w Paryżu); Armia Polska we Francji; utworzenie w Warszawie Rady Regencyjnej

1918 –

utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie; powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie; przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy; przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu (11 XI)

    

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia