Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

  INTERPUNKCJA

Termin interpunkcja (z łac. interpunctio to oddzielanie) funkcjonuje obecnie przede wszystkim w dwóch znaczeniach: jako nazwa zbioru znaków interpunkcyjnych i zasad ich stosowania (gdy mówimy "polska interpunkcja jest skomplikowana") oraz jako określenie użycia znaków interpunkcyjnych w konkretnym tekście oraz wyniku tego działania (gdy mówimy "twoja interpunkcja w tym wypracowaniu była bardzo niestaranna").

W polskim systemie interpunkcyjnym  mamy 10 znaków: przecinek, średnik, dwukropek, myślnik, nawias, cudzysłów, kropka, wielokropek, wykrzyknik, pytajnik. Służą one m.in. do oddzielania sąsiadujących członów, wydzielania wstawek w zdaniu, zapowiadania wyliczenia, przerywania toku wypowiedzi, wskazywania na opuszczenie jej części, wskazywania na ładunek emocjonalno-logiczny zdania oraz do cytowania. Polski system interpunkcyjny nazywany jest systemem składniowym, bo najważniejszą rolę odgrywa w nim struktura zdania.

Oto tematy, które omówimy w tej części portalu:

Zastosowanie przecinka
Interpunkcja w wyliczeniach 
Użycie średnika
Zastosowanie dwukropka
Kiedy postawić myślnik?
Co wziąć w nawias?
Użycie cudzysłowu
Zastosowanie kropki
Gdzie użyć wielokropka?
Zastosowanie wykrzyknika
Znak zapytania

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia